Muotoiluajattelu leikkaa läpi toimialojen

Kuvituskuva: Adobestock

Marraskuu on puolimatkassa ja juuri on isänpäivän lisäksi juhlittu vuoden harmainta päivää. Jos joku ihmettelee mistä on kysymys, niin Hartwall lanseerasi vuonna 2018 lonkerojuomansa ympärille mainoskampanjan nimellä Vuoden harmain päivä. Tämä tuotti suuren menestyksen ja siitä lähtien se on vakiinnuttanut paikkansa organisaation viestinnässä. Valtakunnallisesti myös ravintola-alan toimijat hyödyntävät kampanjaa omassa viestinnässään. Kyseessä on yksi Suomen markkinointiviestinnällisistä helmistä.

Kuten todettua, vuosi 2023 lähenee loppuaan ja on aika katsoa kriittisin silmin kulunutta vuotta. Kuinka asetetut tavoitteet ovat täyttyneet? Yrityskentällä paine toiminnan kehittämisessä sekä kilpailukyvyn parantamisessa on kova. Yritysten muutoskyvykkyyden lisääminen on nostettu entistä näkyvämpään valokeilaan kuluneen vuoden aikana. Varsinkin pk-sektorin yrityksissä tämä vaatii rohkeutta, mutta ennen kaikkea ymmärrystä kohderyhmän tarpeista, toimialan muutostrendeistä sekä markkinakehityksestä. Alueellisesti Pohjois-Savossa kasvuyritysten määrä on aivan liian pieni.

Uskallan väittää, että jos yrityksessä ei ole aitoa ymmärrystä loppukäyttäjän tarpeista, on liiketoiminnan kehittäminen täyttä hakuammuntaa. Tuote- ja palvelukehittämisen ytimessä on aina käyttäjäymmärrys, joka määritellään aidon tarpeen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Käyttäjäymmärryksestä nousevat yrityksen toiminnan perustat luovat hyvän tukijalan ponnistaa kasvuun. Apua yritystoiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisestä näkökulmasta saa muotoiluajattelusta (design thinking). Lyhyesti kiteytettynä siinä keskitytään ymmärtämään ihmisiä, joille tuotteita ja palveluita suunnitellaan. Toisaalta sitä voi hyödyntää myös yrityksen sisäisien prosessien ja työkokemuksen parantamiseen. Muotoiluajattelu luo pohjan kaikelle innovaatiokehittämiselle läpileikaten eri toimialat, tuotantoprosessit ja palvelut.

Se on iteratiivinen, jatkumon kaltainen suunnitteluprosessi, jossa tiettyihin kehittämisen vaiheisiin palataan aina kerätyn datan perusteella. Alla oleva listaus on laajennettu markkinointiviestinnällisellä työvaiheella.

  1. Luo empatialähtöinen asiakasymmärrys.
  2. Tulkitse ja määritä asiakkaan tarpeet ja haasteet.
  3. Ole rohkea ja haasta sekä ideoi ja luo uutta.
  4. Rakenna uutta! Luo toimiva prototyyppi.
  5. Testaa prototyyppiä käyttäjillä aidossa ympäristössä ja kerää palautetta.
  6. Jatkokehitä kerätyn datan pohjalta valmiiksi tuotteeksi saakka.
  7. Tuotteista ja rakenna brändi-identiteettiä tukeva sekä kohderyhmää kiinnostava viestintä.
  8. Kerää palautetta ja uudista!

Kehittämisen prosesseissa kontekstiin katsomatta on datan kerääminen ja sen analysointi kaiken keskiössä. On löydettävä aidot kipupisteet, joihin tulee puuttua ja rakentaa niitä paremmiksi. Organisaatiotasoisen toiminnan kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, että yrityksen sisällä työntekijät saadaan aidosti innostumaan ja sitoutumaan osaksi prosessia, jotta muutoksen luova kehityskulku alkaa sisältäpäin yrityksen rakenteista ja toimintamalleista. Lopulta kehityskulku kohdistetaan tuote- ja palvelukehitykseen. Tämä mahdollistaa uudistusten kestävän ja onnistuneen jalkauttamisen osaksi yritystoimintaa. Muotoiluajattelun tulisi rantautua entistä vahvemmin yritystemme toimintakulttuuriin.

 

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija / Savonia-ammattikorkeakoulu