Muutokset vievät huomisen menestykseen

Oikealle viittova robotti

Vuosi 2021 on alkanut työn puolesta melko tavallisissa merkeissä. Vuodenvaihde toi mukanaan tukun muutoksia. Alkoi uusi nelivuotinen strategiakausi, ja sitä varten työpaikalla on uusi organisoituminen ja itselläni uusi tehtävänimike ja uusi esimies.

Uskon, että tilanne on tuttu aika monelle ja kuvaa työelämän normaalia menoa. Aika ajoin tapahtuvat muutokset varmistavat kehityksen kelkassa pysymisen.

Laatu ei ole stabiili tila

Kaikki suomalaiset korkeakoulut auditoidaan kuuden vuoden välein. Se on Suomen valitsema tapa varmistaa ja todentaa, että olemme kelpo osa eurooppalaista korkeakouluperhettä ja että koulutus- ja muu toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa.

Savonia-ammattikorkeakoulu auditoitiin viimeksi viisi vuotta sitten, eli vuoden päästä toiminnan laadukkuuden osoittaminen on jälleen edessä. Edellisellä kerralla läpäisimme auditoinnin sukkana.

Savonian strategian mukaan ”Laatu on arjen tekoja” ja jokainen savonialainen tuntee vastuunsa tehtävien hoitamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Laatu on siinä mielessä vaativa ilmiö, että siihen kuuluu jatkuva parantaminen. Vaikka edellisessä auditoinnissa saisi kuinka kiittävän arvioinnin, ei voi jäädä tyytyväisenä hököttelemään ajatellen, että samoilla menettelyillä selvitään seuraavastakin.

Jatkuva parantaminen edellyttää oman toiminnan itsearviointia, palautteiden hyödyntämistä, tavoitteiden kirkastamista, uuden kokeilua ja hyvien käytänteiden jakamista. Tuota varten tarvitaan hyvät järjestelmät palaute- ja muun tiedon saamiseen omasta toiminnasta. Johtamisen on syytä perustua tietoon ja suunta on oltava selvillä.

Kohti uutta yhdessä innostuen

Palaan alussa mainitsemiini muutoksiin. Kun nyt olemme aloittaneet Savoniassa yhtä lailla kuin muissakin ammattikorkeakouluissa uuden strategiakauden, jolla tähtäämme osin jo vuoteen 2030, on hyväkin muuttaa organisoitumista ja vastuita. Muutoksilla varmistetaan, että jotain uudistuu oikeasti.

Muutoksiin voi suhtautua monella tapaa. Joka tapauksessa ne aiheuttavat erilaisia tunteita ja ajatuksia. Pelko, epätietoisuus, hämmennys ja turhautuminen vaihtuvat toivottavasti kaikilla ajan oloon motivoitumiseksi ja innostukseksi. Niiden avulla voi yhdessä suunnata strategian mukaisesti kohti tulevaa. Läheisiksi työkavereiksi tulee uusia ihmisiä, ja se on aina hieno mahdollisuus.

Olen nyt alkuvuodesta havahtunut muuttuneisiin tapoihin tehdä asioita. Noiden huomaamisten myötä on tullut oivallus, että voimme todella parantaa toimintaamme tekemällä asioita uudella tavalla.

Kaikki ei näissä muutoksissa ole vielä aivan selvää, mutta yhdessä kehittäen saamme palaset kohdalleen. Entisellään on sentään monta asiaa: perustehtävä, työyhteisö ja vuodenkierto. Käymme kohti kevättä ja valoisia aikoja.

Marja Kopeli
Koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu