Nonstop on nyt pop avoimissa opinnoissa

Ne avautuvat tänään. Nimittäin Savonia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoiset avoimet nonstop-verkko-opinnot. Niihin voi ilmoittautua toukokuun 2022 loppuun asti ja suoritusaikaa on heinäkuun loppuun. Ylemmät amk-tutkinnot (yamk) ovat maisteritasoisia ammattikorkeakoulututkintoja.

Korkeakoulujen toimintaa ohjaa entistä vahvemmin jatkuvan oppimisen näkökulma. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelu niin, että itse kukin voi edetä opinnoissa tavoitteidensa ja elämäntilanteensa mukaan – tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa toki opetussuunnitelman ja opiskeluoikeuden asettamissa rajoissa.

Puhutaan opiskelun personoinnista. Joustavat personoidut ratkaisut mahdollistavat monille osaamisen kehittämisen ja uudistamisen mm. työn ohessa.

Aikataulun voi sovittaa mieleisekseen

Savonian juuri avautuvat avoimet yamk-nonstop-kurssit ovat yksi joustavan opiskelun mahdollisuus niille, joita kiinnostaa osaamisen kehittäminen sen jälkeen, kun on jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon. Yamk-tutkinto-opiskelijaksi pääseminen edellyttää kahden vuoden työkokemusta amk-tutkinnon jälkeen. Avoimia verkko-opintoja voi kuitenkin alkaa opiskella vaikkapa heti amk-koulutuksen jälkeen, samalla kun kerryttää vaadittavaa työkokemusta.

Se, että nonstopit ovat verkko-opintoja, mahdollistaa opiskelun aikatauluttamisen omaan elämään sopivasti. Yleensä kussakin kurssissa on viisi vuoden varrelle ajoittuvaa tehtävien palautuspäivää, joista voi valita sen, johon tehtävien palautuksen tähtää.

Avoimet opinnot voivat myös olla väylä yamk-tutkintoon. Kun on suorittanut avoimia opintoja tarvittavan määrän, voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tai jos tutkinnon suorittaminen ei houkuttele, monialaisista opinnoista voi koota korkeakouludiplomin.

Eri alojen asiantuntijat opiskelevat yhdessä

Yamk-nonstop-opinnot sopivat opiskeltaviksi kaikille, olipa aiempi korkeakoulututkinto miltä alalta tahansa. Sen lisäksi että ylemmät korkeakoulututkinnot tuottavat erityisosaamista oman alan vaativiin asiantuntijatehtäviin, niissä saa valmiuksia toimia koulutusala- ja toimialarajat ylittävästi.

Eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä yliopistojen maisteritutkinnot ja ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot (yamk) ovat tasoa 7. Tason 7 tutkinnon suorittanut ymmärtää oman alansa ja muiden alojen rajapintoja ja osaa tarkastella niitä kriittisesti. Hän osaa myös ratkaista ongelmia yhdistellen ja soveltaen eri alojen tietoja. (Valtioneuvoston asetus 120/2017)

Savonian avoimet yamk-nonstop-kurssit ovat samoja, joita eri alojen tutkinto-opiskelijat opiskelevat. Samalle kurssille voi ilmoittautua siis esimerkiksi insinööri, tradenomi, sairaanhoitaja ja restonomi. Siksi niissä mahdollistuu tuo maisteri/yamk-tasolle kuuluva eri alojen kohtaaminen ja dialogi. Yllättävätkin eri alojen kombinaatiot verkkokeskusteluissa mahdollistavat uudenlaiset ideat, joiden avulla työelämässä ja muualla yhteiskunnassa on mahdollista löytää innovatiivisia ratkaisuja.

Joustavat opiskeluratkaisut ja personointi ovat kaikkien korkeakoulujen huulilla. Savonian jatkuvan oppimisen tarjontaan voi tutustua nettisivuilla.

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kommentit

  • Eino J. (maallikkona)

    ”Korkeakoulujen toimintaa ohjaa entistä vahvemmin jatkuvan oppimisen näkökulma. ..”
    KUULOSTAA HYVÄLTÄ, työelämä kehittyy jatkuvasti. On tarpeellista päivittää ja lisätä tietämystään säännöllisesti.

    Tarjoamanne verkko-opetus on hyvä lisä ja matalan kynnyksen toiminnalta vaikuttavaa. Koulutuskin kehittyy yhteiskunnan mukana!

  • Marja Kopeli

    Kiitos kannustavasta kommentista! Työelämän tarpeisiin koetamme kehittää aina uusia joustavia koulutusmuotoja.

Kommentointi on suljettu.