Nukunko yön yli vai luotanko intuitioon

Teen leikkimielistä kyselyä netissä. ”Perustuvatko tekemäsi päätökset a) harkintaan b) intuitioon?” Paha kysymys, koska haluaisin rastittaa molemmat vaihtoehdot mutta vain toisen voi valita. Kysymys jää askarruttamaan mieltäni vastaamisen jälkeenkin.

Mitä on intuitio? Aika monen mielestä siihen liittyy jotain taianomaista, kun näyttää siltä, että ihminen tietää vaikkei tiedä miten tietää. Voimme hämmästellen kertoa tarinaa palomiehestä, jolla on yhtäkkinen tarve paeta palavasta talosta juuri ennen sen romahtamista.

Taloustieteen nobelisti Daniel Kahneman pohtii ajattelua ja päätöksentekoa 2011 julkaistussa kirjassa Thinking, fast and slow, suomennettu 2012 Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Kirjassaan hän jakaa ajattelun nopeaan intuitiiviseen ja hitaampaan logiikkaa hyödyntävään järjestelmään.

Kirjassa intuitio määritellään mm. näin: ”Tilanne on antanut vihjeen, vihjeen ansiosta asiantuntija saa muistiin tallennetun tiedon käyttöönsä ja siitä saadaan vastaus.” Intuitio on määritelmän mukaan sama kuin tilanteen tunnistaminen. Näin väittämällä intuitio muuttuu näennäisestä magiasta arkiseksi muistin kokemukseksi, jossa toimii ajattelun nopea järjestelmä.

Kahneman on kokeellinen psykologi. Hänen mukaansa asiantuntijan intuitiolla on hyvät edellytykset kehittyä ympäristöissä, joissa on säännönmukaisuuksia ja joissa omien tekojen ja niiden havaittujen seurausten välillä ei ole viivettä.

Lääketieteen asiantuntijoista radiologit saavat vähän informaatiota diagnoosiensa onnistumisesta, mutta nukutuslääkäreiden tekojen vaikutukset ovat nopeasti nähtävissä. Näin jälkimmäisten mahdollisuudet kehittää intuitiivisia taitoja ovat paremmat. Kahneman toteaakin, että jos nukutuslääkäri sanoo: ”Minusta tuntuu, että jotakin on vialla”, jokaisen leikkaussalissa on oltava valmis hätätilanteeseen.

Kauppalehdessä 11.3. oli juttu lantin heittämisestä päätöksentekomenetelmänä. Siihen turvaudutaan useimmiten silloin, kun pitäisi valita kahden tasavertaisen, yhtä hyvän (tai huonon) vaihtoehdon välillä eikä ratkaisua tunnu löytyvän.

Lantin heittäminen ei artikkelin mukaan ole lainkaan huono menetelmä. Jos saa tietyn vaihtoehdon ja ajattelee välittömästi, että se on hyvä, silloin se kannattaa toteuttaa. Jos taas lantin valinta ei tunnu oikealta, kannattaa valita toisin. Jos valinta osoittautuu oikeaksi, saa lisää tietoa kokemuspankkiin ja muistiin. Se tarkoittaa, että seuraavan kerran intuitio todennäköisesti kertoo vielä paremmin oikean vastauksen. Eikä lantin heittämistäkään enää tarvita.

Palaan kysymykseen tavastani tehdä päätöksiä. Toimin mielestäni eri tavoin eri tilanteissa. Jotain vaatekappaletta saatan käydä sovittamassa parikin kertaa ja miettiä yön yli ja toisenkin yön yli. Toisaalta nykyisen autoni ostin melkein niin, että menin kauppaan, näin auton ja ajattelin että tuo on minun. Ja se on ollut minun nyt pian yhdeksän vuotta. Se oli hyvä nopea päätös. Osa yön yli nukutuista vaatepäätöksistä taas on jäänyt roikkumaan kaappiin lähes käyttämättömänä. Harkinnasta on usein hyötyä, mutta ei aina.

 

Marja Kopeli

koulutusvastuusuunnittelija

Savonia-ammattikorkeakoulu