Nuoret miehet pulassa

Koulutus on syrjäytymisongelman keskiössä. Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Ylen kysely kertoo hälyttävää tietoa: keskittymiskyky on huonontunut sekä ala- että yläkoulussa. Kyselyyn vastanneista opettajista kahdeksan kymmenestä oli sitä mieltä, että oppilailla nämä taidot olivat heikentyneet selvästi viiden viime vuoden aikana.

Monen kyselyyn vastanneiden mielestä keskittymiskykyä ovat heikentäneet älylaitteiden runsas käyttö ja jatkuva virikkeiden tulva. Kritiikkiä saivat myös liian suuret opetusryhmät tai henkilökunnan vähyys.

Tulilinjalla ovat etenkin nuoret miehet. Pitkäaikaiseen syrjäytymiseen liittyy paljon välillisiä murheita kuten mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä tai työnsaannin haasteet. Häpeä seuraa näistä, jolloin myös perheen perustaminen vaikeutuu.

Puhutaan siis isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta. On arvioitu, että syrjäytynyt maksaa valtiolle yli miljoona euroa, jos syrjäytyminen jatkuu läpi koko työiän.

Myöhemmin ongelmat kasaantuvat: miesten osuus alkoholin, huumausaineiden ongelmakäyttäjistä, asunnottomista, väkivaltaisista ja vangeista on naisia suurempi.

Kun vielä ajautuu jatkuvaan köyhyyskierteeseen, on alituisessa hämähäkin verkossa. Virheisiin ei ole varaa, sillä riskit lisäävät helposti taakkaa entisestään. Köyhä ei innostu vaan vetäytyy kuoreensa.

Koulutus on syrjäytymisongelman keskiössä. Opiskelussa korostetaan entistä enemmän omaa vastuuta. Hieno tavoite, mutta entä jos osa pojista on liian kehittymättömiä ottamaan vastuuta herkässä kehitysvaiheessa?

Jouni Vornanen, tiedottaja, Savonia-ammattikorkeakoulu