Onko helppous trendi?

Trendikaavio Anuga 2015 messuilta Kölnistä. (Kuva: Salla Willman)

Monesti minulta kysytään, mitkä ovat valloillaan olevat trendit. Joka kerta huomaan pohtivani, minkä näkökulman otan asiaan tällä kertaa. Yleiset kuluttajatrendit nojautuvat usein ulkomailla tehtyihin kuluttajatutkimuksiin, jolloin tulee oleelliseksi kysyä, minkä toimialan trendeistä puhumme? Puhummeko tietyn alueen tai maan trendeistä? Vai kenties yleisesti hyväksytyistä trendeistä, joiden oletetaan olevan globaaleja. Eroa on siis sillä, puhutaanko kotimaan trendeistä vai onko ajatuksena vienti tai uusien ideoiden haku jostakin maasta.

Googlettaessa trendeistä tulee paljon tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja niitä tietoja pidetään varsin yleispätevinä. On kuitenkin hyvin merkittävää puhutaanko Aasiasta, jostakin länsimaasta tai esimerkiksi Venäjästä. Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaa alueen kulttuuri ja sen sidonnaisuus ihmisten toimintaan. Suomesta tällainen esimerkki voisi olla yksilökeskeisyys, joka on ollut nousussa jo pitkään. Tähän liittyy olennaisesti sinkkutalouksien lisääntyminen, joka vaikuttaa väistämättä kuluttajakäyttäytymiseen eri tavalla kuin esimerkiksi Italiassa vallitseva perhekeskeisyys. Näin trenditkään eivät pääse kaikkialla samalla lailla valloilleen.

Nostan usein yrittäjien kanssa keskusteluun helppouden, jota pidän trendeistä voimakkaimpana ja se on vallalla erityisesti Suomessa. Helppous on ehdoton trendi jo pitkällä ajalla, enkä usko sen mihinkään häviävän. Kaikkia meitä kiinnostaa erilaisten arjen asioiden helppous. Syynä siihen voi olla vähentynyt aikaresurssi tai ihan vain laiskuus; miksi tehdä jotain vaikeamman kautta, jos voi tehdä asiat helpomminkin.

Kuulostaa yksinkertaiselta, kun sanon, että tärkein kuluttajatrendi on mielestäni helppous. Se ei kuitenkaan ole niin helppoa! Trendiä tulisi osata hyödyntää tuotekehityksessä, palveluiden kehittämisessä ja sitä kautta liiketoiminnassa ja markkinoinnissa. Helppouteenkin voi olla useita näkökulmia: kyseessä voi olla todella hyvä tuote, mutta vaikeasti avattava pakkaus, joka saa kuluttajan jättämään tuotteen jatkossa kauppaan. Tai jos pakkaus ei mahdu järkevästi mukaan käsilaukkuun tai tuote säilyy huonosti. Helppoutta voi myös olla tuotteen saatavuus. Eikö olisi helppoa, jos tuotetta tai palvelua olisi aina silloin saatavilla kuin kuluttaja sitä haluaa? On kyseessä sitten kaupan hyllyillä oleva tuote tai kenties netistä saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Helppouteen on paljon näkökulmia ja tulokulmia, joita on syytä tarkastella. On paikallaan myös pohtia, mitkä kaikki niistä ovat tavoittelemisen arvoisia.

Salla Willman

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu