Onko yrittäjällä Ystävänpäivänä ystäviä?

Hyvää Ystävänpäivää!

Ystävänpäivää on Suomessa vietetty 1980-luvulta lähtien.  Usein punainen sydän liitetään tähän Yhdysvalloista meille tulleeseen päivään ja niinpä monet sydänyhdistykset ovatkin ottaneet päivän omakseen.

Jokapäiväisessä työssäni kohtaan eri alojen yrittäjiä ja usein tulee miettineeksi, miten yrittäjänä toimiminen on mielekäs tapa tehdä töitä ja ansaita rahaa. Monille se onkin elämäntapa, josta olisi vaikea luopua. Vaikka yrittäjyys merkitsee usein paljon työtä, joustamista ja tinkimistä vapaa-ajasta, lomista ja harrastuksista, kuitenkin yrittäjänä onnistuminen on palkitsevaa.

Ketkä ovat sitten yrittäjän ystäviä? Maassamme on organisaatioita, jotka pyrkivät toiminnallaan auttamaan niin yrittäjätaipaleensa alussa kuin myös jo vauhtiin päässeitä yrittäjiä. Maamme eri uusyrityskeskukset tarjoavat henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista palvelua. Kauppakamarit eri puolilla Suomea valvovat yritysten etuja ja tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja erilaisia palveluja.

Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö, tehtävänään parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Samalla s edustaa yli 105 000 jäsenyritystä. Savon yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 21 aluejärjestöstä ja toimii alueemme yritysten edunvalvojana. Järjestöön kuuluu paikallisyhdistyksiä eri kunnista, joista Vieremä palkittiin vuoden yrittäjäystävällisimpänä kuntana.

Kaupunkien ja kuntien yrittämiseen liittyvät palvelut auttavat osaltaan niin alkuvaiheessa olevia kuin jo kasvuvaiheeseen selvinneitä yrityksiä. Esimerkkinä Kuopion kaupungin yrityspalvelut ja kuntien elinkeinotoimen vastuuhenkilöt, mm. kunnanjohtajat ja elinkeinoasiamiehet.

Yrittäjä tarvitsee ystäviä myös rahoituksen puolella. Pankkisektori ja muut rahoituslaitokset, esimerkkinä Finnvera auttavat ja mahdollistavat mm. oman yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen. Eri hankkeet ja projektit pyrkivät myös osaltaan auttamaan eri elinkaaren vaiheissa olevia yrityksiä.

Alueen oppilaitokset ovat myös auttamassa paikallisia yrityksiä/yrittäjiä, esimerkkeinä Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu  ja Itä-Suomen yliopisto. Opiskeluun kuuluvat harjoittelujaksot, opinnäytetyöt ja erilaiset opintoihin liittyvät liiketoimintaprojektit oikein hyödynnettyinä mahdollistavat yritystoiminnan kannattavan kehittämisen ja parhaimmassa tapauksessa liiketoimintariskien minimoimisen yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä.

Usein yrittäjät mainitsevat kuitenkin yhdeksi tärkeimmistä ystävistä muut yrittäjät. Verkostoitumisen merkitystä niin kokemusten vaihdon kuin myös jaksamisen kannalta ei voi liikaa korostaa .

Ystävänpäivänä voidaankin yhteenvetona todeta, että yrittäjällä on monenlaisia ystäviä. Kaikki pyrkivät omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että yrittäjä voisi täysin keskittyä oman liiketoimintansa kannattavaan harjoittamiseen.

 

Jari-Pekka Jääskeläinen

Liiketoimintaosaamisen lehtori

Savonia-ammattikorkeakoulu