Opiskelija, sinulla on väliä. Tartu tarjottuun apuun

Kuluva lukuvuosi on ollut korkeakouluopiskelijoille haastava. Pitkin kevättä olemme kuulleet uutisia opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kasvavista ongelmista. Kaiken takana on korona ja sen aiheuttama täysin tai osittain etäopiskeluun siirtyminen, myös ns. päivätoteutuksissa.

Erityisesti viime syksynä tai nyt tammikuussa aloittaneilla opiskelijoilla kokemus opiskelusta on ehkä ollut ihan erilainen kuin mitä nuori mielessään oli kuvitellut. Opiskelu on ollut pitkälti luurit päässä kotona istumista ja kuuntelemista, ei kampuksilla yhdessä asioiden omaksumista, ei juttelua, ei edellisillan jutuille nauramista.

Yhteisön ja vertaistuen puute kuormittaa opiskelijoita, osa miettii keskeyttämistä

Maaliskuussa korkeakouluopiskelijat vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin heidän liittymistään ja sitoutumistaan korkeakouluyhteisöönsä ja opintoihinsa. Kyselyyn vastasi noin 1300 opiskelijaa, joista yli 1000 oli ammattikorkeakouluopiskelijoita eri puolilta Suomea.

Kyselyn perusteella hätkähdyttävän pieni osa, vain neljä prosenttia, amk-opiskelijoista kokee olevansa vahvasti osa korkeakouluyhteisöään. Joka kymmenes ei tunnista tai koe yhteisöllisyyttä ollenkaan. Karua ja huolestuttavaa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus lisäävät turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Etäopiskelu ei selvästikään pysty opettajien parhaasta yrityksestä huolimatta luomaan kaikille tunnetta kuulumisesta omaan tärkeään porukkaan. Kampuksella yhdessä opiskelun luoma vertaistuki jää saamatta.

Samasta kyselystä selviää, että lähes joka viides opiskelija on harkinnut keskeyttävänsä tai jo keskeyttänyt opintonsa koronan opiskeluun aiheuttamien tekijöiden takia.

Savonian Suotuisa-hanke tarjoaa tukea, jos opinnot takkuavat tai mieli on matalalla

Opiskelijoiden tilanne on yhteinen huoli. Ministeriö jakoi siksi alkuvuodesta korkeakouluille kuusi miljoonaa euroa opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteensä rahoitusta sai 38 hanketta.

Savonia-ammattikorkeakoulun Suotuisa-hanke aloitti heti vuoden alusta konkreettiset toimet. Kevään aikana on järjestetty keskusteluryhmiä, otettu yhteyttä opiskelijoihin ja perustettu matalan kynnyksen chat-palvelu. Nuo kaikki ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Lisäksi tekeillä on opinnäytetyö, jossa selvitetään, mikä kuormittaa opiskelijoita ja mikä antaa voimavaroja.

Vastaavanlaisia palveluita ja selvityksiä on meneillään muissakin korkeakouluissa.

Huomenna torstaina Savonia-ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta Savotta ja Suotuisa-hanke tarjoavat opiskelijoille verkossa vappukonsertin teemalla Great Place to Learn goes Wappu with Vesala. Yhteisen konsertin viesti on, että vaikka olemme erillään, olemme yhdessä. Takana on erikoinen ja haastava lukuvuosi, mutta puhallamme silti yhteen hiileen ja yhteisönä meillä on kaikissa tilanteissa voimavara toisissamme.

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija, Suotuisa-hankkeen projektiryhmän jäsen
Savonia-ammattikorkeakoulu