Osaamisen personal trainer tarjoaa apua jatkuvan oppimisen koulutusviidakossa

Kun hakee netistä tietoa hakusanoilla ”jatkuva oppiminen amk”, tarjolle tulee pitkä lista eri ammattikorkeakoulujen vaihtoehtoja jatkuvan oppimisen koulutuksista. On avoimia opintoja, osaajakoulutuksia ja osaamiskokonaisuuksia, täydennyskoulutusta, polku- ja väyläopintoja, erikoistumiskoulutuksia, korkeakouludiplomeja ja muuntokoulutuksia.

Enkä vielä edes maininnut kehittämishankkeiden ahkerasti järjestämiä koulutuksia. Työelämässä pärjätäkseen on pidettävä huolta omasta osaamisestaan, ja siihen on mm. korkeakouluissa paljon mahdollisuuksia.

Koulutustarjonnan vyöryssä korkeakoulujen omalla henkilöstölläkään ei aina ole selkeää kuvaa, mitä kaikkea on tarjolla ja kenelle ja mitä nuo erilaiset koulutukset tarkoittavat. Saati sitten, että yksittäinen osaamista kaipaava kansalainen alkaisi vaatia itseltään ymmärrystä ja mukana pysymistä koulutustermien viidakossa. Apua on kuitenkin tarjolla.

Apua opintojen suunnitteluun ohjausasiantuntijalta, joka on osaamisen personal trainer

Miten koulutusta etsivä löytää itselleen sisällöltään sopivan ja elämäntilanteeseen istuvan koulutuksen? Aktiivinen ja yritteliäs voi aina kokeilla ja etsiä oppilaitosten verkkosivuilta mielestään sopivilla hakusanoilla. Moni onnistuu ja pärjää näin.

Jos kuitenkin tuntuu, että haluaisi jutella ja peilailla omia ajatuksiaan jonkun kanssa, voi turvautua ohjauspalveluun. Ohjaus voi olla tarpeen myös silloin, kun tarvitsee apua nykyisen osaamisen kartoittamiseen tai opintojen suunnitteluun pitemmällä tähtäimellä, jopa haaveiluun. Kukin korkeakoulu on ratkaissut ohjaamisen omalla tavallaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu uutisoi vastikään osaamisen Personal Trainerista, joka keskittyy nimenomaan jatkuvan oppimisen koulutuksia hakevien ohjaamiseen ja urapolkujen suunnitteluun. Tehtävää hoitaa jatkuvan oppimisen ohjausasiatuntija. Hänelle voi soittaa tai lähettää sähköpostia ja sopia keskusteluajan. Vastaavaa palvelua on tarjonnut jonkin aikaa myös Itä-Suomen yliopisto.

Osaamisen personal trainer auttaa koulutusten kanssa vastaavalla tavalla kuin personal trainer voi auttaa liikunnan tai ravitsemuksen henkilökohtaistamisessa. Elämme yhä personoidumman palvelun maailmassa, eikä koulutus jää siinä muista jälkeen.

Jatkuvan oppimisen käsitteitä vilisee kuin vilkkilässä kissoja

Jatkuva oppiminen on käsite, joka putkahti ainakin korkeakouluissa yleiseen käyttöön nykyisen hallitusohjelman myötä viime vuosikymmenen loppupuolella. Sen jälkeen jatkuvan oppimisen käsiteperhe on lisääntynyt hyvin ja hedelmällisesti.

On jatkuvan oppimisen uudistus, jatkuvan oppimisen strategia, jatkuvan oppimisen palvelukeskus ja jatkuvan oppimisen toimintamalleja, tulosyksiköitä, koulutuksia… ja johtajia, suunnittelijoita, asiantuntijoita, ohjaajia, neuvontapalveluja.

Käsitteen ripeää leviämistä arjen kielenkäyttöön edisti sen mukanaolo korkeakoulujen rahoitusmallissa. ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto”, kuten vanha viisaus nasevasti asian ilmaisee.

Jatkuvassa oppimisessa ollaan kiistatta tärkeän asian äärellä. Nykyinen työelämä edellyttää meiltä kaikilta osaamisen ajan tasalla pitämistä ja uudistamista eli jatkuvaa oppimista. Onneksi sitäkin voi nyt pohtia yhdessä asiantuntijan kanssa, treenata itseään oppimisen huippukuntoon osaamisen personal trainerin avulla.

Marja Kopeli
Koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu