Digiä ja visioita työelämän oppimisen polulle

Suomi tarvitsee uusia osaajia tulevaisuudessa, mutta myös osaamisen kehittämistä ja päivittämistä. Tavoitteena on siis osaamistason, mutta myös koulutustason nosto. Tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tutkinnon suorittaneiden määrä nuorten aikuisten ikäluokassa ei ole viime vuosina kasvanut isolla vauhdilla, joten alempi korkeakoulututkinto tulisi tulevaisuudessa olla suoritettuna entistä nuorempana. Teknologiateollisuudessa korkeakoulutettujen […]

Lue lisää

Aika paikallisen ilmastojournalismin

Journalismin keskeinen tehtävä on kertoa maailmasta ja se maailma avautuu omasta elinympäristöstämme, omasta yhteisöstä. Miksi media, erityisesti paikallismedia ei kerro kuten urheilutuloksista, miten maailmamme muuttuu juuri nyt enemmän kuin ehkä koskaan?  Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen koskettaa kaikkia kaikkialla; tiedämme kyllä, jotta Ilmastonmuutos on jääkarhun suurin uhka mutta tiedämmekö ilmastonmuutoksen vaikutuksista vaikkapa metsiin ja metsätalouteen […]

Lue lisää

Matkakuumetta – kestävät palmut puhuttavat

Ei mennyt kuin vuosikymmen, kunnes Pohjois-Savon matkailutoimijat saivat tiukan väännön jälkeen sovittua, millä brändillä aluettamme markkinoidaan: Kuopio-Tahko. Nimikompromissi oli järkevää, ja kuntaliitos kruunasi sen. Tahko uudistuu kestävästi. Tahkon alue turvaa tulevaisuuttaan vastuullisen matkailun nimissä. Kiikarissa on Visit Finland Sustainable Travel Finland (STF) -merkki. Merkki ei ole mikä tahansa, vaan sen saaminen edellyttää seitsemän teeman kehittämistä, […]

Lue lisää

Opiskelija, sinulla on väliä. Tartu tarjottuun apuun

Kuluva lukuvuosi on ollut korkeakouluopiskelijoille haastava. Pitkin kevättä olemme kuulleet uutisia opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kasvavista ongelmista. Kaiken takana on korona ja sen aiheuttama täysin tai osittain etäopiskeluun siirtyminen, myös ns. päivätoteutuksissa. Erityisesti viime syksynä tai nyt tammikuussa aloittaneilla opiskelijoilla kokemus opiskelusta on ehkä ollut ihan erilainen kuin mitä nuori mielessään oli kuvitellut. Opiskelu on […]

Lue lisää

Hyvä opinnäytetyö syntyy vuoropuhellen

Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöiset opinnäytetyöt vastaavat koulutuksen ja työelämän yhteistyöhaasteeseen. Opinnäytetyön tavoitteet liittyvät sekä opiskelijan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen omalla asiantuntijuusalallaan sekä laajemmin ajateltuna koko työelämän kehittämisen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Työelämälähtöisten opinnäytetöiden aiheet valikoituvat yleensä yhteistyössä opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa. Opinnäytetöiden laatu on tärkeää Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille on Arenen toimesta laadittu eettiset suositukset, joiden tehtävänä on omalta […]

Lue lisää

Tunnistetaanko strategisia kyvykkyyksiä ja johdetaanko osaamista?

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen voi tuntua haastavalle, kun sitä lähtee tarkemmin pohtimaan. Paljon helpompaa voi olla luetella yksittäisiä osaamisia, mitä henkilöillä on. Mutta miten nämä linkittyvät strategiseen osaamiseen tai miten osaamista ylipäätään johdetaan? Tämä on haastava johtamisen osa-alue. Deloitte on tehnyt tutkimuksen Human Capital Trends 2020, minkä mukaan suuri osa yritysjohtajista ei tiedä, miten henkilöstön osaamista […]

Lue lisää

Luova Pohjois-Savo

Nyt on yhteiskunnan jälleenrakentamisen aika. Ilmastonmuutos, luontokato ja muut globaalit kriisit muuttavat tulevaisuuttamme odottamattomalla tavalla. Muutos näkyy kiihtyvänä elämäntapojemme uudistumisena, elinkeinojen murroksena ja ympäristötietoisuuden kasvuna. Mutta muutoksen hallinta on meidän omissa käsissämme. Muutoksen hallintaan tarvitaan luovaa ajattelua, rohkeita valintoja ja jaettua arvonluontia. Muutoksen hallinnassa kulttuurinen taju ja luova osaaminen ovat avainasemassa. Kulttuuri on Euroopan sivistyksen, […]

Lue lisää

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks – Viretorilla

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks – virvotaan pääsiäisen aikaan. Viretorilla virvotaan tuoreeks, terveeks läpi vuoden. Aika harva kuopiolainen tietää, että Viretori on oivallinen palvelukokonaisuus terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja terveiden elämäntapojen opetteluun niin yksilöille, yrityksille, järjestöille kuin yhdistyksillekin. Mistä onkaan kyse? Viretori (https://viretori.savonia.fi/ ) on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden palvelua, samalla se on työelämäkäytäntöihin ja […]

Lue lisää

Tyytyväinen – tyytyväisempi – kokeile itse!

Yhteishaku ammattikorkeakouluihin on parhaillaan menossa. Ammattikorkeakoulut ovat olleet olemassa yhden kokonaisen sukupolven ajan eli lähes 30 vuotta. Siitä 25 vuotta ne ovat olleet vakinainen osa Suomen koulutusjärjestelmää. Historiansa aikana niissä on suoritettu yli puoli miljoonaa tutkintoa. Yli puoli miljoonaa työelämään sijoittuvaa tutkintoa on paljon. Miltä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työurat näyttävät? Asiaa tutkitaan siten, että tutkinnon suorittaneet […]

Lue lisää

Saavutettavuus on laatua

Nykyään puhutaan yhä useammin saavutettavuudesta. Saavutettavuuden pitäisi olla verenkierrossamme kaikissa asioissa, mitä teemme, luomme ja kehitämme – kaikille meille. Kun tieto tai palvelu on saavutettavaa, se on muodossa, johon kaikki pääsevät käsiksi ja ymmärtävät sen. Ajanvarausohjelma ei siis voi olla kätevä vain hyvin ja kaikkia värejä näkeville, eikä kieli olla kryptistä spesialistikieltä, vaan kaikille ymmärrettävää […]

Lue lisää

Luotatko ihmisiin työssäsi?

Luen uusinta Kauppalehti Faktaa (3/2021), minkä teemanumerona on johtaminen ja palkitseminen. Handelsbankenin maajohtaja Hanne Katraman haastattelussa lukee isolla ”Mitä enemmän johtaja uskaltaa luottaa ihmisiin, sitä enemmän aikaa hänelle jää ydintehtäviin”. Olen ollut johtaja vasta hyvin vähän aikaa. Silti olen ehtinyt havaita paljon asioita ympärilläni. Sellaisiakin, mitä en uskonut tulevan eteeni, tai en vain osannut niitä […]

Lue lisää

Pelasta maailma

Kuopioon kokoontui helmikuun lopussa Savonia-ammattikorkeakoulun kutsumana noin 300 ihmistä 34 eri maasta maailman eri laidoilta, virtuaalisena tietysti. Tällainen kokoontuminen ei olisi ollut mahdollista vanhaan aikaan, aikaan jolloin matkusteltiin. Tämä avaa aivan uuden mahdollisuuden yhteisen ymmärryksen rakentamiselle ja yhteistyölle yli maantieteellisten ja ideologisten rajojen kun ei tarvitse välittää matkamääräyksistä, viisumeista ja matkakuluista. Syy kokoontumiselle oli halu […]

Lue lisää

Syö – älä tuhlaa

Kestävän kehityksen tarkoitus on turvata hyvä tulevaisuus tuleville sukupolville. Kyseessä ei ole hokkuspokkustemput, vaan arjen valinnat. Kestävään kehitykseen kuuluvat: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja inhimillinen kestävyys. Hyvä esimerkki ekologisen kestävän kehityksen harjoittelusta on konkretisoida, miten paljon jokainen meistä hukkaa syömäkelpoista ruokaa päivittäin, puhutaan siis ruokahävikistä. Jokainen suomalainen heittää syötävää ruokaa menemään keskimäärin 20-25 kiloa eli noin […]

Lue lisää

Vieläkö työpaikalla kuuluu naurua?

Korona-ahdistus ja etätyön jatkuminen paitsi tuntuu omassa päässä myös kuuluu yleisessä keskustelussa. Etätyössä tunteiden ilmaiseminen ja jakaminen jää vähemmälle kuin lähitapaamisissa, koska spontaaneja tapaamisia on selvästi niukemmin. Nauramisestakin on tulossa näemmä katoavaa kansanperinnettä, kun nauruvaje vaivaa sekä yksilöitä että yhteisöjä (Yle 6.2.2021). Tutkiskelin itseäni viime viikolla naurun, tunteiden ja ahdistuksen näkökulmista parin työpäivän aikana. Teen […]

Lue lisää

Etätyökeskus mahdollistaa alueellisen kehittymisen

Työelämän murros ja teknologiakehityksen jatkuva muutos tuovat osaamisen kehittämiseen omia erityisiä haasteitaan. Yksi keskeinen haaste liittyy alueellisten, sosioekonomisten ja sukupuolten välisten erojen kasvamiseen ja eriarvoistumiseen. Tämä pyritään ottamaan huomioon jatkuvan oppimisen painotuksissa. Alueellisen yhteistyön merkitys tulee kasvamaan. Yksi konkreettinen esimerkki jatkuvan oppimisen alueellisen koordinoinnin tärkeydestä ja merkityksestä on Hubittaako- hankkeessa aloitettu kehittämistyö, jossa jatkuva oppiminen […]

Lue lisää

Turvallisesti tuotannossa, digisti toiminnassa

Pohjois-Savossa on useita teknologiateollisuuden yrityksiä, joiden toiminta perustuu siihen, että tuotanto on käynnissä. Viimeaikaiset uutiset koronatartuntojen nousevasta määrästä alueella saa myös yritykset miettimään entistä tarkemmin toimintaansa. Työyhteisö halutaan pitää turvallisena ja tartunnat tai altistumiset tulee ottaa vakavasti henkilöturvallisuuden ja myös liiketoiminnan näkökulmasta. Miten sitten, jos iso osa henkilökunnasta saa tartunnan tai altistuu? Hyvä kysymys. Viime […]

Lue lisää

Ilmastoturvallisuus

Ilmastoturvallisuudella rakennetaan varautumista ja sopeutumista sään ääri-ilmiöihin. Parhaillaan kokoontuva maailman talousfoorumi nosti sään ääri-ilmiöt uunituoreessa Maailman riskit -raportissaan globaalien todennäköisten uhkien paalupaikalle. Talousfoorumin Nämä ovat 5 suurinta ihmiskunnan riskiä -video on silmiä avaava tiivistys maailmasta, jota yhdessä luomme: https://www.weforum.org/videos/these-are-the-5-biggest-risks-facing-humanity-in-2021 Ilmastonmuutoksen näkyvin ja tuntuvin ilmiö on entistä ennakoimaton sää, jota vauhdittaa nopeasti etenevä luontokato eli luonnon […]

Lue lisää

Yrittäjyys uusille urille

Koronakurimuksessa olemme oppineet uusia tapoja tehdä työtä ja liiketoimintaa. Uudistumisen pakko voi kääntyä menestykseksi, kun pitää mielessä: menestys on matka, ei määränpää kuten Ben Sweetland muistuttaa. Uusien ajatuksiensa ja ideoidensa kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan testauttaa niitä kavereillaan, asiantuntijoilla ja vaikkapa Business Centerillä. Pari vuotta toimineen Business Centerin vuosi 2020 oli onnistunut. Ylitimme tavoitteitamme […]

Lue lisää
Oikealle viittova robotti

Muutokset vievät huomisen menestykseen

Vuosi 2021 on alkanut työn puolesta melko tavallisissa merkeissä. Vuodenvaihde toi mukanaan tukun muutoksia. Alkoi uusi nelivuotinen strategiakausi, ja sitä varten työpaikalla on uusi organisoituminen ja itselläni uusi tehtävänimike ja uusi esimies. Uskon, että tilanne on tuttu aika monelle ja kuvaa työelämän normaalia menoa. Aika ajoin tapahtuvat muutokset varmistavat kehityksen kelkassa pysymisen. Laatu ei ole […]

Lue lisää

Kulttuuritietoinen loppiainen vuonna 2021

Loppiainen on yleensä se päivä, kun palataan joulun jälkeiseen arkeen. Monelle se on myös päivä, jolloin yhdessä hartaudella koristeltu joulukuusi on tehnyt tehtävänsä ja saa väistyä biojätteeksi tai hakkeeksi. Kristillisen luterilaisen perinteen mukaan loppiainen on kuitenkin ennen kaikkea kirkkopyhä, jota vietetään itämaan tietäjien kunniaksi. Tietäjät kun kävivät perinnetiedon mukaan juuri loppiaisen aikaan katsomassa pientä lasta. […]

Lue lisää

Vuosi 2020 – Ihan hirvein, opettavin vai uuden mahdollistaja?

Vuosi 2020 näyttäytyi monelle teknologiayritykselle hyvin erilaisena kuin mitä osasi aavistaakaan. Kevät oli varmasti osalle yrityksistä koettelevaa ja kummallistakin aikaa. Poikkeustilanne vaikutti yritystoimintaan eri tavalla. Osalla tilaukset loppuivat täysin, toisilla kiire painoi ja osalla matkustamisen haasteet hiljensivät toiminnan. Aika synnytti myös uutta liiketoimintaa ja tuotantotiloja muunnettiin uuteen käyttöön. Loppuvuosi näyttäytyi aktiivisempana toimintana, kun uusia toimintatapoja […]

Lue lisää