Pelasta maailma

Globaali yhteistyö alkaa hyvän huomenen toivotuksilla.

Kuopioon kokoontui helmikuun lopussa Savonia-ammattikorkeakoulun kutsumana noin 300 ihmistä 34 eri maasta maailman eri laidoilta, virtuaalisena tietysti. Tällainen kokoontuminen ei olisi ollut mahdollista vanhaan aikaan, aikaan jolloin matkusteltiin. Tämä avaa aivan uuden mahdollisuuden yhteisen ymmärryksen rakentamiselle ja yhteistyölle yli maantieteellisten ja ideologisten rajojen kun ei tarvitse välittää matkamääräyksistä, viisumeista ja matkakuluista.

Syy kokoontumiselle oli halu olla osa jotain, joka on vasta muotoutumassa mutta on varmasti merkityksellistä. Lähtökohta on aika tyly: YK julistaa, jotta Ihmiskunta seisoo nyt tien risteyksessä sen päätöksen kanssa, millaisen perinnön haluamme jättää tuleville sukupolville. EU on julistanut maailmanlaajuisen ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Suomenkin hallitus on todennut, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka.

Tätä vasten tuntuu, että on vaikea olla pienen ihmisen asialla mutta kun ottaakin lähtökohdaksi humanistisen antropologian uranuurtajan Margaret Meadin viisauden ”Älä koskaan epäile pienen, sitoutuneen ihmisryhmän kykyä muuttaa maailmaa. Se on itse asiassa ainoa tie muutokseen.” niin tunnelin päässä oleva valo ei olekaan vastaan tuleva juna, vaan omissa käsissä oleva tulevaisuus.

Kuopion kokoontumisen teema oli Creating Human Security (inhimillistä turvallisuutta luomassa).  Lähestyimme näitä globaaleja uhkia seminaarissa ja lukuisissa työpajoissa tarkastelemalla ihmisten arjen turvallisuutta ristiinpölyttämällä eri aloja, erilaisia näkökulmia ja erilaisia ihmisiä. Elämme suurten muutosten keskellä, muutosten, jotka koskettavat meitä kaikkia. Koronapandemia on opettanut, jotta kriisi voi tulla yllättäen kaikkialle maailmaan yhtä aikaa. Creating Human Security -teema avasi sitä, miten rakennamme yhdessä entistä turvallisempaa maailmaa ponnistaen ihmisten arjesta esimerkiksi niin Suomessa, Ukrainassa, Espanjassa kuin Sambiassa. Yhteistyöhön tarvitaan ihmisiä ja yhteisöjä, jotka luovat jaettua arvoa välittämättä kulttuurisista ja yhteiskunnallista eroista. Jokainen ymmärtää, että nyt tarvitaan tekoja ja tekijöitä. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on omissa käsissä.

Kokoontuminen oli samalla yhteenvetoa menneestä ja kansainvälisen yhteistyön rakentamista Human Security -verkostotyölle, joka käynnistyi 10 vuotta sitten Kuopiosta käsin. Savonian tultua verkostotyön koordinaattoriksi vuonna 2016 verkosto on laajentunut eurooppalaiseksi yhteistyöksi ja nyt mukaan on liittymässä korkeakouluja laajemminkin maailmalta. Tavoite on luoda tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä koulutuksen avulla ilmastokriisiin ja luontokatoon ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten elämää entistä ennakoimattoman tulevaisuuden hallinnassa. Uudet virtuaaliset tavat kokoontua ja yhteiskehittää ratkaisuja saattavat olla parhaimmillaan sitä parasta mahdollista näkemysten sovittelua ja sitä kautta vakauden edistämistä turvallisen tulevaisuuden luomiseksi.

CMX-yhtyeen sanoin:

”Pelasta maailma
Tee se jo tänään
Tee jotakin mahdotonta”

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)