Pohjoinen ulottuvuus – Suomelle tärkeä

Savonia hyväksyttiin University of the Arctic:n (UArctic) jäseneksi syyskuun alussa. Kuva: Kaija Sääski

Pohjoisen, arktisen alueen merkitys on kasvamassa kaikille pohjoisille maille kansainvälisesti.

Tuleeko Kiinasta Suomelle uusi naapurivaltio Venäjän lisäksi, kysyy toimittaja Mari Manninen (HS 9.9.2918). Hän kuvasi monipuolisesti suurvaltojen arktisen alueen valta- ja talouspoliittisia intressejä muun muassa Kiinan osalta.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vielä puolitoista vuotta (2017–2019). Korostamme Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita arktisessa yhteistyössä. Tavoitteena on arktisen alueen asukkaiden myönteisten tulevaisuudennäkymien varmistaminen ja arktisten yhdyskuntien turvallisuus.

Suomen korkeakoulujen tulee vahvistaa pohjoisen alueen toimijoiden verkostojaan sekä omaa osaamistaan alueen kehittämisessä. Savonia-ammattikorkeakoulu hyväksyttiin University of the Arctic:n (UArctic) jäseneksi syyskuun alussa.

UArctic on yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkosto, joka painottaa koulutusta ja tutkimusta pohjoisessa. UArctic rakentaa ja vahvistaa yhteisiä resursseja ja yhteistyöympäristöjä. Yhteistyössä lisätään pohjoisen alueen inhimillisiä voimavaroja, edistetään elinkelpoisia yhteisöjä, kestäviä talouksia ja luodaan globaaleja kumppanuuksia.

UArctic-verkosto tarjoaa Savonialle kansainvälisen noin 200 korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen verkoston, jossa on noin 40 tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemaryhmää.

Savonia vahvistaa omaa osaamistaan, valtakunnallisia ja kansainvälisiä suhteitaan koulutuksessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa etenkin seuraavilla alueilla:

  • terveellinen ja turvallinen asuminen ja rakentaminen
  • kestävä matkailu
  • kestävä kaivostoiminta
  • kestävä biotalous
  • arktinen turvallisuus.

UArctic:n toiminta avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia itäsuomalaisille yrityksille ja yhteisöille pohjoisilla alueilla. Pohjoinen ulottuvuus, arktisuus ja Barentsin alue ovat myös yritysten lisääntyvän mielenkiinnon kohteena.

Savonian opiskelijoille UArctic-verkoston avulla saadaan uusia vaihto-opiskelumahdollisuuksia mm. Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

University of the Arctic (www.uarctic.org) on perustettu vuonna 2001 yhdistämään pohjoisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita organisaatioita kaikkialla pohjoisilla alueilla.

Kaija Sääski

koulutusvastuujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu