Pohjois-Savolainen yritys valittiin maailman parhaaksi (SS 9.12.2020)

Vaikutusvaltainen kansainvälinen liiketoiminnan asiantuntijaraati on valinnut pohjoissavolaisen pk-yrityksen vuoden  parhaaksi yritykseksi maailmassa.

Perusteluissaan raati nostaa esille yrityksen innovatiiviset tuotteet jotka tuovat ratkaisuja vaativien asiakkaiden jokapäiväisiin ongelmiin. Tuotteiden laadukkuus näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä.

Palkitun yrityksen kasvu on ollut hallittua ja vakaata. Kotimarkkinayrityksestä kansainvälisille markkinoille laajentuminen aidoksi globaaliksi verkostotoimijaksi on tapahtunut asteittain. Liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvaessa yrityksen kannattavuus on koko ajan pysynyt erinomaiselle tasolla.

Arvoissaan yritys korostaa henkilöstön merkitystä tärkeimpänä resurssina. Yrityksessä vallitsee avoin keskustelukulttuuri ja vankka keskinäinen kunnioitus. Hyvä henki näkyy positiivisuutena niin yrityksen sisällä kuin kontakteissa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Palkinnon luovutuksen yhteydessä yrityksen toimitusjohtaja kuvasi menetystarinaa seuraavasti:

”Pohjois-Savo on loistava kasvuympäristö yrityksellemme. Innostava yritysmyönteinen ilmapiiri, korkea koulutustaso, alueemme laajan osaamisen hyödyntäminen verkostojemme kautta ja itseemme uskominen on mahdollistanut yrityksemme kasvun.  Maailmalla edustamme ylpeästi suomalaista huippuosaamista ja näemme edessämme monia uusia mahdollisuuksia. Tulevaisuus näyttää hyvältä, haluamme jatkossakin olla osaltamme rakentamassa hyvinvointia Pohjois-Savoon yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.”

Esa Viklund

kehittämispäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu