Puhdasta energiaa Varkaudesta

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Ei ole ihan sama, miten energiaa tai polttoainetta tuotetaan käyttöömme. Ilmastonmuutos ja viime aikaiset uutiset Tshernobyliä uhanneista metsäpaloista nostattivat verkkokalvoille kauhukuvat ydinsäteilyn vaaroista.

Globaalisti paine siirtyä keskitetystä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotannosta kohti hajautettua uusiutuvaa energiaa on kova. Tähän haasteeseen vastaa myös Savonia-ammattikorkeakoulu.

Pohjois-Savon talouden kannalta merkittävin toimiala on kone- ja energiateollisuus. Savonian Varkauden yksikön Energiatutkimuskeskuksessa tutkitaan, miten energia-alalla voidaan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: ympäristöystävällinen polttotekniikka, kiertotalous ja akkumateriaalien kehittäminen.

Tavoitteena on muodostaa Pohjois-Savon alueelle energia-alan teollisen mittakaavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuus: Pohjois-Savon energiaklusteri (www.energyclusternorthsavo.fi).

Testauksessa ovat muun muassa uudella pilottikokoluokan lämpökäsittelykoelaitteistolla raskasmetallien erottaminen tuhkasta arvokkaiden metallien talteenottamiseksi ja tuhkan hyödynnettävyyden parantaminen. Myös nykyisellä leijukerroskattilalla kokeillaan polton päästöjen ja kattilan likaantumisen vähentämistä.

Lisäksi selvitetään kattilametallien korroosionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kenttä- että laboratoriotestein. Vastaavasti Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan aerosoli- ja pienhiukkaslaboratoriossa akkumateriaalien ja akkukennojen valmistusta.

Tämä kaikki mahdollistuu miljoonan euron projektilla, jonka rahoittavat Pohjois-Savon liitto, Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden kaupunki sekä hankkeessa mukana olevat 16 yritystä.

Eikä tässä vielä kaikki. Varkauden energiatekniikan insinöörikoulutus kiinnostaa myös opiskelijoita.

Juuri päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa voimakkain hakijamäärän kasvu oli Varkauden energiatekniikan monimuotokoulutuksessa. Hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Energiatekniikan päivätoteutuksen hakijamäärä kasvoi jopa 80 prosenttia viime vuodesta.

Tervettä ja energistä kevättä.

Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu