Rakkautta ensi silmäyksellä

Onnistunut brändi-imago herättää tunteita. Kuva: Jaakko Laukkanen

Kesä on koittanut. Auringon säteet pyyhkivät ohitse lämmittäen ihanasti pienen tuulen vireen säestämänä. Enää hetki ja pysähdymme viettämään kesän juhlaa läheistemme parissa. Lomakausikin on pyörähtänyt käyntiin, joten on aika huokaista hetki ja ladata itseään kohti syksyä. Fiilis on mitä mainioin.

Yrityskentälläkin rauhoitutaan usealla toimialalla kesäksi, tosin joillain aloilla kesä on kuuminta sesonkiaikaa. Oli toiminta mitä hyvänsä omine tuotekategorioineen ja palvelupaletteineen, yhdistää erilaisia yrityksiä liiketoiminnallisesti yksi asia, halu tehdä vaikutus kohderyhmäänsä. Tarve erottua kilpailijoista ja luoda vahva kuva palvelujensa laadukkaasta tuotannosta.

Kuinka tämä rakennetaan ja millaisilla toimenpiteillä sitä pidetään yllä? Tähän ei ole olemassa viisasten kiveä, joka toisi ratkaisut suoraan yrittäjän käsiin. Vaaditaan laadukasta viestintää ja huolella suunniteltuja palvelukokonaisuuksia, jotka ovat usein hyvin yksilöityjä yrityskohtaisesti. Strategisella ja käyttäjälähtöisellä palvelujen muotoilulla sekä rohkealla viestinnän suunnittelulla saavutetaan toivottuja lopputuloksia.

Vahvan brändin rakennusaineina toimivat erottuva visuaalinen ilme, kokonaisviestinnän äänen sävy sekä strategisesti suunnitellut tavat ja ajoitus kuinka eri viestintäkanavia hyödynnetään. Useasti mukaan tuodaan myös lisäelementtejä, kuten esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen somealustoilla tapahtuvan mainonnan kärkenä.

Viime vuosina useat brändit ovat nostaneet statustaan vaikuttajamarkkinoinnin avulla. Tästä kertoo esimerkiksi nuorisokulttuurissamme aikamme idolien, eli niin sanottujen influensserien todella suosittu hyödyntäminen kohdennettujen tuotteiden ja palvelujen kärkenä. Vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään toki myös muihinkin asiakassegmentteihin. Mainonnan muotona kyse on strategisesta tavasta markkinoida tuotetta henkilöbrändin kautta, eli valitaan joku, jonka sanomisilla ja tekemisillä on merkitystä tavoitellussa kohderyhmässä, henkilö, johon halutaan samaistua.

Pohjimmiltaan mainonnan ja sen kärjen teroittaminen on osa brändin näkyvyyden lisäämistä. Olenkin usein kysynyt kysymyksen luennoidessani tästä kyseisestä aiheesta: Mitä yhteistä on tehokkaassa brändi-imagossa ja rakastumisessa? Vastaus on ensivaikutelma. Säväyttävä, kilpailijoista poikkeava visuaalinen ilme maustettuna vahvalla ydinviestillä luovat lähes polvet notkauttavan ensivaikutelman uusien asiakkaiden silmissä sekä samaan aikaan säilyttävät mielenkiinnon vanhojen asiakkaiden osalta ylläpitäen tiettyä brändin luomaa imagollista statusarvoa.

Yritysten tulisikin keskittyä vahvasti brändinsä ensivaikutelman kehittämiseen, lyhyeen hetkeen kun heidät huomataan ensimmäisen kerran. Hetkeen, jolloin heihin rakastutaan. Tällä voi usein olla merkittävä vaikutus todellisuudessa tapahtuvaan lopulliseen ostopäätökseen.

Savoniassa meillä toimii yritysten avuksi Design Center-palvelu, jossa lahjakkaat muotoilijat luovat brändin terävimpään kärkeen uutta kiiltoa innovatiivisilla palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun ratkaisuilla. Toiminnan tavoitteena on kehittää yritysten iskukykyä markkinoilla, tarjota heille tulevaisuuden huippuammattilaisten osaamista sekä olla mukana kirjoittamassa uutta lukua savolaisten brändien rakkaustarinaan.

Nauttikaa kesästä!

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu