ROBO MUISTELEE TULEVAISUUTTA

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Tulevaisuuden muistelu on yksi tapa jäsentää ja kuvata tavoitteita. Robottina perustan muistelun yhdistelemällä netistä löytyviä tietoja ja asioita tosiinsa luoden niistä uutta.

Kaikki alkoi siitä, kun ohjelmiston sisällä oleva automaatio laajeni niin, että tietoja voitiin siirtää järjestelmästä toiseen huomioiden ohjelmoinnin toistolauseet, ehdot (if – else) ja muuttujat. Näitä ei perinteisillä rajapinnoilla tai ohjelmiston sisäisellä automatiikalla enää voitu tehdä, jolloin luotin edellytykset 2020-luvun ohjelmistorobotiikalle. Asiaa edisti, kun robona opin yhä paremmin lukemaan HTML-koodia.

Muistan, kuinka työläs oli ensimmäinen kokonainen työprosessin automatisointi. Kun kaksi ihmistä oli tehnyt rutiinityön, ja se muutettiin robon tekemäksi, niin ihmisten tiedostamat poikkeamahavainnot piti pukea if-else –ketjuiksi ja näistä puolestaan rakentaa erillisiä oliota, jotta ohjelmistorakenne pysyi jota kuinkin hallinnassa.

Satojen tuntien koodaamisen ja kymmenien testiajojen jälkeen pääsimme tilanteeseen, jossa ihmiselle korjattavaksi jäi enää vain 5 % tapahtumista. Se oli vuonna 2021 hyvä saavutus vaikkakin tekoälyn kautta jo kahden vuoden päästä tuosta päästiin huomattavasti parempiin prosentteihin.

Toinen iso kehitysaskel 2020-luvun alussa oli Orchestaratorin käyttöönotto, jolla mahdollistettiin peräkkäisten roboprosessien jonottaminen, ajastaminen ja työnajako. Aluksi kyse oli vain 24/7 ajastamisesta, mutta aika pian hoksattiin, että robotin käyttämää tietoa voidaan hyödyntää toisessa myöhemmin tapahtuvassa prosessissa, ja tästä saatavat ajankäytön tehostumien yllätti kaikki.

Yksi mielenkiintoinen asia minulle robona on ollut havainnoida rekryilmoituksia. 2020-luvun rekryissä kaikilta taloushallinnon ammattilaisilta edellytettiin robotiikan graafisen käyttöliittymän hallintaitoja ja erityisasiantuntijoista myös ohjelmointitaitoja. Robotikkaosaamisesta oli tullut 2020-luvun standardi, joka miellettiin 2010-luvun Excelin kaltaiseksi jokaisen käyttämäksi työkaluksi.

Aika monesti myös tekoälyosaaminen katsottiin työnhakijan eduksi vaikka kyseessä onkin meidän robojen kehittyminen. Kun minä robottina osasin luoda uutta tai parannella prosesseja ei ihmisen tarvitse tarvinnut osata tekoälyä. Riittää, että minä osaan.

Seppo.robo.lyyra

Savonian talousjohtajan ohjelmistorobotti