Sairaanhoitaja – arvostettu ja osaava ammattilainen

Hoitohenkilöstön mitoituksen nostaminen ikääntyneiden palveluissa 0.7 on herättänyt huolen siitä, että koulutuksesta valmistuvien lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei riitä täyttämään tätä tarvetta.  Hallituksen esityksessä vuoden 2032 kevääseen mennessä vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon on laskettu tarvittavan 4 400 uutta hoitajaa. Suurin tarve on lähihoitajista. Sairaanhoitajien arvioitu lisätarve on 530, mikä on huima määrä, kun tietää että sairaanhoitajat työskentelevät laajasti eri terveydenhuollon sektoreilla.

Samaan aikaan terveydenhuollossa on menossa tehtävän siirrot ja toimenkuvien laajentamiset. Lääkärille perinteisesti kuuluneita tehtäviä on siirtynyt ja tulee siirtymään sairaanhoitajille. Esimerkkinä rajattu lääkkeenmäärääminen, joka on laajentunut koskemaan myös erikoissairaanhoidon poliklinikoita ja yksityisiä terveyspalveluja. Tehtävään lisäkoulutettu sairaanhoitaja voi saada oikeuden määriteltyjen lääkkeiden reseptin kirjoittamiseen organisaation sisäisellä päätöksellä. Näin ollen sairaanhoitajien tarvetta lisäävät myös laajenevat tehtävän kuvat julkisissa ja yksityisissä palveluissa; erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, eli tulevissa sote keskuksissa.

Ammattilaisten poistuman sosiaali- ja terveydenhuollossa on arvioitu olevan suuri, 20 000-60 000 työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista (136 000) jää eläkkeelle ennen vuotta 2030. Eläköitymisen lisäksi myös ennenaikainen työstä pois jääminen sairauden ja alentuneen työkyvyn vuoksi lisää alalta poistumaa. Sairaanhoitajaliiton selvityksen mukaan jopa joka kolmannes sairaanhoitajista on harkinnut alanvaihtoa. Yhtenä syynä tähän tuotiin esille sairaanhoitajien laskenut tyytyväisyys työhyvinvointiin ja muita Pohjoismaita heikompi palkkataso.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat sairaanhoitajia. Vuonna 2018 sairaanhoitajia valmistui 4170. Lisäksi terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat rekisteröidään Valvirassa sairaanhoitajiksi, ja he voivat toimia sairaanhoitajan tehtävissä.  Tällöin alalle valmistuneiden määrä oli 2018 kokonaisuudessaan 5 507.  Sairaanhoitajakoulutuksen kesto on 3, 5 vuotta, terveydenhoitajan ja ensihoitajan 4 vuotta ja kätilön 4,5 vuotta, joten nopein tie sairaanhoitajan tehtäviin on sairaanhoitajantutkinto-ohjelma.

Sairaanhoitajan koulutuksessa saadaan monipuolinen yleissairaanhoitajan osaaminen, jota ohjaa Euroopan tasolla ammattipätevyysdirektiivi. Haluan korostaa, että kyseessä on korkeakoulututkinto, joka kansallisessa koulutuksen viitekehyksessä on tasoa NQF 6 ja antaa siten valmiudet näyttöön perustuvaan toimintaa ja myös hoitoyön kehittämiseen. Kansallisesti olemme yhteistyössä työelämän ja 21 sairaanhoitajakoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen kesken määrittäneet sairaanhoitajan ydinosaamisen Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa ”Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen”. (https://blogi.savonia.fi/yleshsarviointi). Tämän ydinosaamisen pohjalta ollaan hankkeessa työstämässä valtakunnallista sairaanhoitajan osaamistestiä, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.  Lisäksi hankkeessa on kehitetty sairaanhoitajan kliinisen osaamisen arvioinnin tueksi yhteinen materiaali, jota ammattikorkeakoulut voivat käyttää opetuksessaan. Sairaanhoitajan riittävän osaamisen varmistaminen on hankkeen keskeinen tavoite, sillä potilasturvallisuus ja sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen kulkevat käsi kädessä. Kansainvälisesti olemme hankkeessa tekemässä ihan uudenlaista sairaanhoitajakoulutuksen laadun varmistamisen tapaa, joka nostaa koulutuksen arvostusta edelleen. Tiedämme, että suomalainen sairaanhoitaja on haluttu ammattilainen työskentelemään ympäri maailman. Huoli siitä, että suomalainen sairaanhoitaja lähtee työskentelemään ulkomaille, on aiheellinen.

Sairaanhoitajan työnkuva on Suomessa vastuullinen, itsenäisen asiantuntijan tehtävä. Sairaanhoitajan uramahdollisuudet ovat hyvät ja lisäkouluttautuminen mahdollistaa erikoisosaamisen, joka antaa mahdollisuuden uusiin tehtäviin esim. haavahoitajana, diabeteshoitajana, reumahoitajana ja muistihoitajana.  Sairaanhoitajia kouluttautuu alan opettajiksi, tutkijoiksi ja johtajiksi. Jatkokoulutusväylät niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa ovat hyvät.

Sairaanhoitajia tarvitaan takaamaan maamme hyvä terveyden- ja sairaanhoidon taso.  Vaikka sairaanhoitajan ammatti on arvostettu, ja alalle on hakijoita hyvin, niin pienenevä nuorten osuus aiheuttaa sen, että tulevaisuudessa sairaanhoitajakoulutus kilpailee hakijoista muiden toimialojen kanssa. Siksi on tärkeää tiedostaa, että mielikuva, joka sairaanhoitajan ammatista luodaan median, uutisoinnin sekä yleisen ja ammattialan sisäisen keskustelun kautta vaikuttaa merkittävästi alalle hakeutumiseen.

Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto voi tuoda hiukan helpotusta sairaanhoitajapulaan, mutta ei se sitä ratkaise. Tarvitsemme motivoituneita opiskelijoita hakemaan sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmaan. Lisäksi on tärkeää saada alalle ns. pitovoimaa. Sairaanhoitajaksi valmistuneen ei tulisi lähteä töihin kaupan kassalle tai siivoojaksi vaan tehdä hoitotyötä, johon hänellä on huippuosaaminen. Pitovoima haastaa työelämän: miten työolosuhteet saadaan sellaisiksi, että työtä jaksaa tehdä ja siitä innostuu aina uudelleen.  Työnantajan on hyvä tiedostaa, että lisäkouluttautuminen ja oman osaamisen kehittämisen mahdollisuudet lisäävät alan imua.

Itse olen sairaanhoitaja vuosimallia 1986. Olen ylpeä ammatinvalinnastani. Se on mahdollistanut minulle urakehityksen ja elämän, jossa voin kehittyä jatkuvasti.  Kerran sairaanhoitaja – aina sairaanhoitaja!

Salla Seppänen, koulutusvastuujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kommentit

  • plokkariukki

    Tähän postaukseen voin lisätä suurkiitokset hyvin palvelleille ja koulutetuille sairaanhoitajille, kardiologeille ja koko Mikkelin keskussairaalan Kuuman sairaalan henkilökunnalle niistä parista päivästä jotka vietin yksikössänne. Ainuttakaan tympeää naamaa en valvonnassa enkä operaatiotiloissa tavannut. Kiire ja palkkaneuvottelut eivät näkyneet ja tuntuneet teidän työskentelyssänne minun kanssani, vaikka taisin tarjota hieman normaalia enemmän haastettakin, Kiitos teille!

Kommentointi on suljettu.