Satelliittikoulutusmalli edistää alueellista hyvinvointia

Pihtiputaalla aloitti vuoden 2021 alussa 11 innokasta opiskelijaa, joiden tavoitteena on sosionomi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen. Ensimmäisenä askeleena kohti tavoitetta on suorittaa 60 op ko. tutkinnon opintoja, jotta tutkinnon suorittaminen avoimen väylää käyttäen on mahdollista.

Miten koulutus on mahdollista Pihtiputaalla?

Ko. opiskelijaryhmän koulutus on tehty yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Mallina on ns. satelliittimalli. Nimensä mukaisesti malli tarkoittaa sitä, että on luotu verkostomaiseen kumppanuuteen perustuva koulutuksen toteutus. Koulutus on saanut alkunsa juuri työelämän toiveista ja alueella tehdyn koulutustarpeen perusteella.

Koulutuksen käytännön toteutus

Koulutustilana on Pihtiputaalla hyödynnetty Hubittaako- hankkeen etätyökeskusta aivan Pihtiputaan keskustassa. Muutamia opetuskertoja ryhmä on käynyt myös oppilaitoksen Iisalmen kampuksella. Yhteiset tilat ovat rakentaneet hyvin opiskelijaryhmän me-henkeä.

Ryhmällä on oma opettajatutor Tuula Niskanen, jonka mukaan ryhmässä aloittaneet opiskelijat ovat olleet todella innostuneita opiskelusta. Ryhmän opiskelijoille juuri satelliittikoulutusmallissa etäopiskelumahdollisuus on ollut se juttu: perheellisinä ja työssäkäyvinä ihmisinä opiskelu perinteisemmässä monimuotokoulutusmallissa eli kolmena päivänä kuukaudessa Iisalmen kampuksella käyden ei olisi ollut mahdollista. Opiskelijat kiittelevät myös käytössään olevaa opiskelutilaa Hubteekissa Pihtiputaalla. Hubteekki on tarjonnut mahtavat tilat ja hubteekkari Miia Hiironen on ollut loistavana tukena opiskelussa.

Verkostomainen työ vaatii koordinaatiota

Keskeisenä linkkinä ja verkostomaisen työskentelyn mahdollistajana Pihtiputaalla onkin Miia Hiironen. Hän on mm. selvitellyt koulutustarvetta Pihtiputaalla ja lähiympäristössä yhdessä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Koulutukset, joita HUbteekissa tarjotaan, perustuvat kartoituksessa nousseisiin tarpeisiin sekä kunnan viranhaltijoiden näkemyksiin koulutuksen tarpeellisuudesta. Kartoituksen mukaan Pihtiputaalla on kova osaajapula niin sairaanhoitajista, sosionomeista kuin kaupallisen alan korkeakouluosaajista.

Alueen toiveet huomioidaan

Aluekehityksen kannalta Pihtiputaan ja lähikuntiin ulottuva koulutusmalli on keskeinen. Näin saadaan osaamista alueelle. Opiskelijat saavat linkitettyä omia opintojaan työelämän kehitystarpeisiin. Sitoutuminen ja siirtyminen työelämän siirtyy liukuvasti tutkinnon aikana ja sen jälkeen. Satelliitti mallin mukainen koulutus ja osaamisen kehittäminen kytkeytyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu