Seitsemän kertaa ajateltavaa

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Hallitusohjelmaan sisältyvästä jatkuvan oppimisen uudistuksesta on puhuttu laajasti ja myös mm. aikaisemmassa blogikirjoituksessa täällä ja vaikkapa täälläkin. Suomeen on myös perustettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka (Opetus- ja kulttuuriministeriö):

 • analysoi työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita
 • rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia
 • kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
 • tukee alueellista ja muuta yhteistyötä
 • osallistuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen.

Tällä viikolla Sitra julkaisi seitsemän (7) suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea.

 1. Kokonaisvaltainen johtaminen. Ajatusten törmäys. Yksilö ajattelun keskiöön.
 2. Strategia yhdessä.
 3. Poliittinen yhteisymmärrys yli hallituskausien.
 4. Tarpeisiin vastaaminen
 5. Osaamisen ekosysteemit.
 6. Laadukas tieto.
 7. Tiedolla johtamisen toimintamalli.

Sitran mukaan selvitystyön tuloksena syntyneet suositukset vaativat uusia ja joustavia johtamisen toimintamalleja eikä pelkkä entisten viilailu riitä. Tämä on varmasti juuri näin ja vaatiikin melkoista yhteistyötä, mutta myös kokonaisvaltasita ajattelua Suomen koulutuksen toteuttamisesta ja rahoituksen malleista. Yksilö keskiössä -ajattelua edistetään myös korkeakoulujen Digivisio 2030 -työssä, missä oppijan osaamisen polkua mahdollistetaan sujuvasti eri korkeakoulujen välillä.

Tänä päivänä osaamisen ja oppimisen mahdollisuuksien teemassa tapahtuu todella paljon ja nopeasti. Koulutusorganisaatiot varautuvat muutoksiin ja myös työelämällä on oma roolinsa tulevaisuuden osaajien varmistamisessa. Vastavuoroisuus yhteistyössä onkin entistä tärkeämpää. Vastavuoroisuudesta voit lukea ajatuksia esim. täältä.

Sitran suositusten julkistamistilaisuudessa keskusteluun tuli mielenkiintoinen kommentti: mitä jos tutkinnot olisivatkin määräaikaisia? Tämä laittoi pohtimaan tutkintojen asemaa. Valtakunnallisena tavoitteena on esim. nostaa korkeakoulutettujen määrää ja samaan aikaan korostetaan joustavampaa tapaa opiskella lyhempiä koulutuksia. Korkeakoulutuksen tutkintotavoitteet kohdentuvat nuoriin ja jatkuvan oppimisen tarjonta työelämässä oleviin ja työikäisiin.

Tulevan pohdinta on mielenkiintoista ja kyllä uudella tavalla ajattelua tarvitaan, mutta joskus vanhat tavat toimia tai vakiintuneet käytänteet ohjaavat tai rajoittavat uudistumista. Tutkinnoilla on nyt katsottuna erittäin iso merkitys ja painoarvo tulevaisuudessakin ja hyvä niin. Tarvitaan silti koulutuksen uusia suuntia, missä työelämä, oppilaitokset ja oppijat muodostavat kokonaisuuden ja yhteistyön tärkeys korostuu. Valmista odotellessa putoaa helposti kyydistä.

Sitran julkaisuun pääset täältä.

Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu