Some – helppo ja halpa?

Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media ovat herättäneet kiinnostuksen yrityksissä. Ne nähdään usein ilmaisina markkinointikanavina, joita voi helposti ja nopeasti työstää muun työn ohella.

Ei siis ihme, että valtaosa haluaakin olla erinäisissä some-kanavissa markkinoimassa yritystään tai sen tuotteita sekä palveluita. Ei ole missään nimessä tarkoituksenmukaista, että jokainen yritys näkyy kaikkialla sosiaalisessa mediassa, vaan sähköisen markkinoinnin strategialle tulee antaa aikaa. Erilaisten some-kanavien hyöty ja haitat tulee punnita juuri oman yrityksen kohdalla. On myös otettava huomioon se, mitä resursseja eri kanavissa näkyminen ja viestiminen yritykseltä edellyttävät.

Onko some-markkinointi ilmaista? Markkinointisisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan vie työaikaa ja yritykselle voi myös ostaa maksullisia mainoksia. Toinen kysymys onkin, kuinka paljon some-markkinointiin kannattaa käyttää resursseja. Parhaimmillaan sosiaalinen media nostaa yrityksen profiilia ja tuo rahallista hyötyä, mutta ennen sitä tulee ymmärtää, miten erilaiset some-kanavat voivat tukea yritystä. Sosiaalisen median onnistuneen hyödyntämisen edellytyksenä on, että yrityksessä määritellään, kuka on vastuussa näistä kanavista sekä miten ja kuinka usein niitä käytetään ja minkälaisen viestin ne yrityksestä antavat.

Huomioitava on myös, että sosiaalinen media tulee nähdä yksisuuntaisen markkinoinnin sijasta vuorovaikutteisena. Yrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa voi pompata somen käyttäjien keskuudessa hetkessä joko negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan. Sosiaalisessa mediassa ei saa unohtua puhumaan, vaan siellä täytyy myös kuunnella. Miten ja milloin vastataan yritykselle suunnattuihin kysymyksiin tai kommentteihin? Miten toimitaan reklamaatiotilanteissa? Sosiaalisen median myötä kuluttajat odottavat vastauksia, ei vain mainoksia.

Suurin osa PK-yrityksistä näyttäisi käyttävän somea puhtaasti korvaamaan perinteistä printtimainontaa. Sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelutarkoitukseen kaipaa kuitenkin paljon enemmän huomiota. Tässä olisi paikka oppimiselle – vai mitä te olette mieltä?

Salla Willman

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu