Suomen kieli ja positiivinen psykologia kiinnostavat nyt AMK-kesäopintoina

 

Kesäkuu alkoi, joskin koleahkona, ja perinteiseen tapaan lapset ovat kaikonneet kouluista kesän viettoon. Korkeakoulujen toiminta ei kuitenkaan hiljenny kokonaan, sillä osa opiskelijoista tekee opintoja myös kesällä. Puhutaan ympärivuotisesta opiskelusta, joka omalta osaltaan mahdollistaa yksilöllisiä opiskelupolkuja.

Kesäisin on käytännön syistä tarjolla pääosin verkko-opintoja.

Kesäopintojen suosio lisääntyi nopeasti ristiinopiskelun mahdollistuttua

Kesäopintojen tarjonta alkoi ammattikorkeakouluissa pienimuotoisesti kahdeksisen vuotta sitten. Suoritusmäärät lähtivät nopeasti kasvuun, kun opiskelijat löysivät kesän ja ympärivuotisen opiskelun mahdollisuudet. Kesäopintoja alkoivat tarjota paitsi oma kotikorkeakoulu myös muut korkeakoulut valtakunnallisesti.

Vuoden 2018 kesällä suoritettiin ammattikorkeakouluissa ristiinopiskeluna koko Suomessa jo lähes 55 000 opintopistettä. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että korkeakouluopiskelija tekee opintoja toisesta korkeakoulusta osana omaa tutkintoaan. Vuonna 2018 amk-ristiinopiskelu kaiken kaikkiaan ympärivuotisena lähti huimaan nousuun campusonline.fi-palvelun ja -portaalin myötä. Kesän suoritusmäärät ovat pysyneet 50 000 opintopisteen kieppeillä vuodesta toiseen.

Avointen opintojen kesähitti tänä vuonna on suomen kielen alkeet

Savonia-ammattikorkeakoulun kesäopintoihin ilmoittautuminen päättyi pääosin toukokuussa. Edelleen on kuitenkin tarjolla joitakin nonstop-tyyppisiä opintoja, jotka voi aloittaa omaan tahtiin heinäkuun puoliväliin asti.

Kesäopintoja on tutkinto-opiskelijoille suunnatun tarjonnan lisäksi tarjolla myös avoimina opintoina.

Savonian tarjoamista kesän 2023 avoimista opinnoista selvästi eniten kiinnostusta on suomen kielen opintoihin. Tarjolla oli yhteensä viisi eritasoista ja eri kohderyhmille suunnattua suomen kielen kurssia, joihin tuli yhteensä lähes 800 ilmoittautumista. Suosituin oli suomen kielen alkeiden kurssi, jossa tukikielenä on venäjä. Siihen tuli yli 400 ilmoittautumista, ja jonoonkin jäi useita satoja.

Muuten kesän avoimista opinnoista kiinnostivat eniten johtamiseen liittyvät opinnot ja sosiaalilainsäädäntö.

Positiivinen psykologia ponkaisi keulille ristiinopiskelijoiden keskuudessa

Ristiinopiskelijoita eli muiden ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita Savonian amk-tasoisesta kesätarjonnasta kiinnostivat eniten erilaiset johtamisosaamisen opinnot, google-markkinointi ja alkoholijuomien perusteet. Ihan uutena suosituksi nousi yamk- eli maisteriopintojen tasoinen positiivisen psykologian opintojakso.

Positiivisen psykologian suosion ymmärtää hyvin, sillä se istuu hyvin nykyiseen työelämään auttamalla työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Kesäopintojen suosio näkyy muutoinkin noudattelevan yhteiskunnassa olevia ilmiöitä. Nousussa aiempiin vuosiin verrattuna näyttäisi olevan uniterveyteen liittyvä ja laskussa sijoitustoimintaan liittyvä osaaminen.

Kesäopiskelu voi olla myös tutkinnon kieliopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyön tekemistä

Savonian tutkinto-opiskelijoita kiinnostivat kesän verkko-opinnoista eniten omaan tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot. Kieliopintoja, sekä englantia että ruotsia, on tarjolla verkkomuotoisina kesällä mm. tekniikan alalla ja sosiaali- ja terveysalalla. Verkko-opintoryhmät tulivat täyteen, eivätkä kaikki halukkaat edes mahtuneet mukaan.

Verkko-opintojen lisäksi on hyvä muistaa, että monilla aloilla amk-opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvia harjoitteluja kesäaikaan.  Jotkut ahkeroivat samalla tai pelkästään opinnäytetyönsä parissa.

Ympärivuotinen opiskelu on ammattikorkeakouluissa monille toden totta täyttä totta.

 

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu