Teollisuuden syksyyn ennustetaan haasteita

Työelämässä on havaittavissa alkusyksyn pöhinää. Kesä ja alkusyksy näyttäytyvät hyvin eri tavalla. Jotkut ovat levänneet ja ladanneet omia akkujaan koko kesän, osa lyhemmän aikaa ja joillekin elokuu on hetki hengähtää. Yrityksissä liiketoiminnan tilanne on ollut tiukassa tarkastelussa ja nyt esimerkiksi teollisuuden yritysten tilannetta katsotaan haastavaksi ja ennusteet eivät näytä kohenemisen merkkejä.

Poikkeuksellinen kevät vaikutti monen yrityksen kesään ja ennusteiden mukaan syksy näyttäytyy haastavana. Teknologiateollisuuden kyselyn mukaan 69 % teknologia-alan yrityksistä arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna heikompi kuin viime vuonna. Kyselyyn osallistuneista 50 % arvioi tilanteensa kuitenkin hyväksi nyt, mutta 3 kk päästä jo selvästi huonommaksi. Isoimpina vaikuttajina heikkenemiseen on yritysten mukaan kysynnän heikentyminen, myynnin väheneminen ja töiden siirtyminen myöhempään ajankohtaan.

Poikkeuksellinen kevät vaikutti monen yrityksen kesään ja ennusteiden mukaan syksy näyttäytyy haastavana.

Kauppalehden artikkelissa (6.7.2020) Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaportaan mukaan poikkeustilanteen vaikutukset teollisuuden tuotannon hidastumiseen olivat esimerkiksi huhtikuussa pienemmät kuin monessa muussa maassa. Tilausten arvioitiin kuitenkin vähentyvän ja Kauppalehden artikkelissa (7.8.2020) Rautaporras toteaa, että erityinen huolen aihe on suurten yritysten tilausten pienentyminen, mikä vaikuttaa todennäköisesti syksyllä myös alihankintaverkostoihin.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tilausten arvo näytti kesäkuussa 11,8 % pienemmälle kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja toukokuussa tilanne oli vielä heikompi, 28,4 % pienempi.

Osassa teollisuuden alan yrityksissä kevät haastoi heti ja tilauskanta putosi, kun toisilla taas tilauksia olisi ollut enemmän kuin mahdollisuuksia valmistaa. Isona riskinä tunnistettiin henkilöstön kyky olla töissä ja työtilatkin vaativat erityisjärjestelyjä, turvavälejä ja jatkuvaa riskikartoitusta. Yleistä keskiarvoa ei voida nytkään käyttää yksittäisten yritysten kohdalla. Kokonaisuudessaan tilanne näyttää haastavalle ja tähän mahtuu niin toiminnan loppumista, mutta myös liikevaihtoa kasvattavia yrityksiä.

Tilanne on siis herkkä, tunnusteleva ja yrityskentässä ja vientiteollisuudessa on yleisesti odotettavissa haastava syksy. Toiminnan kehittäminen, tuotekehitys ja innovaatiot ovat tärkeä osa yritysten toimintaa. Kehittää olisi hyvä, kun on hiljaisempaa, mutta se vaatii resursseja ja aina siihen ei ole mahdollisuutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannattaa kuitenkin panostaa. Syksyn tilastojen, lukujen ja haasteiden sijaan voi lukea vaikkapa esimerkin Iisalmesta.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia