Taide&kulttuuri – voima sote-alalle

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Meillä mennään edellä – muut tulee perässä. Kyse on siitä, miten Savossa on jo yli 10 vuotta tehty radikaalia uudistusta sitkeästi, sisulla ja intohimolla. Ilman niitä ei rikota rajoja ja ennakkoluuloja.

Muistan aina, miten Eeva Mäkinen korosti vuosia sitten: on mentävä rakenteisiin, muuten ei saada aikaa todellista muutosta. Puhe oli siitä, miten kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhdistämisellä voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia vaikuttavasti.

Rakenteilla tarkoitettiin eri asteen koulujen, hoivapalvelujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien välistä saumatonta, uudistavaa yhteistyötä, jopa uusien monialaisten koulutusten ja ammattien luomista.

Eeva Mäkinen on siis tämä sisukas, intohimoinen, verkostoitumisen taituri ja kehitysjohtaja Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa (Voimala).

Mikä on Voimala?

Sen tehtävä on kehittää kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja, edistää näihin palveluihin liittyvää osaamista ja vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Keskiössä ovat sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialojen välinen yhteistyö, jolla saadaan aikaan toimintakulttuurin muutos.

Voimalan vision 2020 mukaisesti: se on uusi tapa tehdä työtä.

Tärkein tavoite on yhteiskunnallinen vaikuttaminen laaja-alainen hyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen. “Monialaisissa hyvinvointipalveluissa kulttuuriosaaminen integroidaan osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutusta, toteutusta ja johtamista. Vastavuoroisesti sosiaali- ja terveysalojen elementtejä liitetään kulttuurialojen koulutukseen.”

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala valittiin alkusyksystä hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi valtakunnallisesti. Eipä ole ihan turhaa pioneerityötä Savossa tehty.

Voimala-konsortioon kuuluvat: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiön Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Toimintaa hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.

Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu