TEKEMINEN KOTOUTTAA PARHAITEN

Näin sanovat maassa asuvat entiset pakolaiset, samoin kuin maahanmuuttajien kanssa työskentelevät. Maahanmuuttajien määrän nopea kasvu lyhyessä ajassa on tuonut laajat ja syvät monikulttuurisuuden haasteet Suomeen. Meillä ei ole laajamittaista kokemusta, eikä valmiutta toimia sujuvasti yhdessä maahanmuuttajien kanssa heidän erilaisissa haasteellisissa tilanteissa.

Asian voi nähdä myös positiivisesti. He ovat kasvava työvoima- ja asiakasryhmä, joten heidän tarpeensa tulisi huomioida laajemmin arjen palveluissa ja toimintaympäristöissä. Maahanmuuttajat ovat pääsääntöisesti nuorempia kuin kantaväestö ja heillä on monenlaista ammattiosaamista. Onpa arvioitu, että heissä olisi ratkaisu joidenkin alojen työvoimapulaan. Tähän en usko.

Mutta tarvitsemme moniin ammatteihin kielitaitoista ja koulutuettua työvoimaa. Suomalaiset yritykset tarvitsevat lisää ostovoimaa. Ehkä löytyisi myös lisää naisyrittäjiä ja uusia vaikuttajia yhteiskuntaamme.

Onneksi valtiovalta on jo reagoinut ja suunnannut resursseja koulutuspolkuihin ja työllistäviin toimiin. Maahanmuuttajaperheille annettavasta ammatillisesta tuesta huolehditaan, samoin opettajien valmiuksista. Jotta positiivinen kierre syntyisi ja tukitoimilla olisi merkitystä, tarvitaan mielekästä tekemistä. Sitä tarvitsevat etenkin nuoret miehet.

USA:n malli on, että alle vuosi avustetaan, sitten on pärjättävä omillaan. Työllistymistä tuetaan, mutta valtavasti jää myös avun ulkopuolelle. Laiton maassa oleskelu on ongelma. Paperittomien määrä uhkaa kasvaa Suomessakin ja se kehitys on saatava poikki heti.

Paljon ja monenlaisia tuntoja ovat maahanmuuttajat meissä suomalaisissa herättäneet. Kohtaamisen ja yhteisön merkitys on ratkaisevaa. Erityisen merkityksellistä se on niille, jotka tulevat perhekeskisistä kulttuureista. Meidän on kuunneltava maahanmuuttajien tarinoita ja kerrottava myös omamme. Kokeillaan rohkeasti uusi tutustumisen tapoja tekemisen kautta. Vaikka ’rassaamalla’ autoja. Siinä ne sillat rakentuvat kulttuurien välille ja yhteinen kieli löytyy.

 

Raisa Leinonen

Tk- ja liiketoiminnan suunnittelija

Savonia-amk, kulttuuriala