Trendikästä matkailua

Matkailijalle hyvinvointi on entistä tärkeämpää ja tämä on yhä voimistuva ilmiö matkailualalla. Kuva: Kaija Sääski

Ulkomaanmatka oli vielä 50-luvulla suurelle osalle suomalaisista mahdottomuus. Tänä päivänä matkailu on arkipäivää, jota sävyttävät erilaiset muoti-ilmiöt. Matkailijalle hyvinvointi on entistä tärkeämpää ja tämä on yhä voimistuva ilmiö matkailualalla.

Puhutaan suuresta bisneksestä. Matkailu on maailman nopeimmin kasvava elinkeino pandemiasta huolimatta. Matkailun uskotaan myös antavan mahdollisuuksia pitää maaseutu asuttuna ja elinkelpoisena. Tätä kautta myös paljon mainostettu muuttoliike saa jarrua.

Maaseutumatkailun vahvuuksia ovat perhe- ja pienyrittäjyys, joiden pitäisi tuoda mukaan inhimillisyyttä ja henkilökohtaista palvelua. Vaikka maaseutumatkailu edustaa kiireiselle elämänrytmille vastakohtaa, kuluttaja osaa vaatia ammattitaitoista palvelua ja matkailupalvelulta laatua.

Matkailuyrityksen tunnetuksi tekeminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Hyviä esikuvia matkimalla voi oppia paljon, mutta ennen kaikkea omaperäiset ideat ja alueen vahvuudet toimivat kantavana kivijalkana.

Esimerkiksi kannustusmatkailuun voisi sisältyä lähes kaikkiin matkailun tuoteryhmiin. Suomen eksoottinen sijainti Euroopan äärilaidalla yhdistettynä turvallisuuteen, rauhallisuuteen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan antavat erinomaiset eväät.

Kannustematkailulla on syvemmät kuin viihteellisemmät päämäärät. Osallistujille tarjotaan ainutlaatuinen elämys, joka kannustaa parempiin työsuorituksiin, kestävämpään asiakassuhteeseen tai vaikkapa uuden tuotteen lanseeraukseen.

Kohteen valintaan vaikuttavat muun muassa kustannukset, eksoottisuus ja erilaiset harrastusmahdollisuudet. Asiakkaat haluavat usein erityyppisiä ohjelmakokonaisuuksia: ryhmähenkeä kohottavat kilpailut ovat suosittuja. Matkailuyrittäjän omat erikoisideat ovat tervetulleita, mutta tärkeintä on kuunnella, mitä asiakas haluaa.

Wellness-markkinat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Global Wellness –instituutti on arvioinut näiden tarpeiden kooksi 4,4 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, alan kasvaessa nopeimmin kuin maailmantalous keskimäärin. Kuluttajien kiinnostus suuntautuu esimerkiksi: liikuntaan, ravitsemukseen, palautumiseen ja nukkumiseen liittyviin teemoihin.

Tulevaisuuden harmaat puumat ovat nykyistä aktiivisempia ja rohkeammin trendejä seuraavia. Elämysten hankkiminen ei ole nuorten yksinoikeus. Matkailustrategioissa luotetaan usein luonnonvoimaan, mutta riittääkö pelkkä luonto, kun eläkeläiset etsivät uusia seikkailuja?

Jouni Vornanen

tiedottaja, Savonia-ammattikorkeakoulu