Tuhat YAMK-tutkintoa Savoniasta täynnä. Tavoitteet ovat entistä korkeammalla

On fanfaarin paikka. Savonia-ammattikorkeakoulussa on nyt koossa tasan tuhat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Ylempi amk-tutkinto on ammattikorkeakoulussa suoritettu maisteritasoinen tutkinto, ja esimerkiksi insinööri (ylempi AMK) on englanniksi Master of Engineering. YAMK-opinnot antavat tietoa ja osaamista vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK yhdistää työn ja opiskelun – monialaisesti

YAMK-koulutus suoritetaan työn ohessa, ja keskeinen periaate on yhdistää työelämän kehittäminen ja opiskelu. Tärkeänä oppimisen elementtinä on koulutusalat ylittävä monialainen dialogi, joka esimerkiksi Savoniassa varmistuu valinnaisten yhteisten opintojen kautta.

Työelämän innovaatiot syntyvät usein juuri tällaisissa yllättävissäkin kohtaamisissa.

Koska työelämän kehittämisnäkökulma edellyttää kokemusta olemassa olevista käytännöistä, koulutukseen vaaditaan kahden vuoden työkokemus amk-tutkinnon jälkeen. Uraseurantakyselyssä YAMK-tutkinnon suorittaneista 90 % onkin sitä mieltä, että on pystynyt hyödyntämään työelämässä saamaansa osaamista opinnoissa.

Koulutus alkoi 2002, ja tutkintojen määrä lisääntyy kiihtyvää vauhtia

Maisteritason amk-tutkinnoilla on takanaan jo liki 20 vuoden taival. Ensimmäiset kokeiluryhmät aloittivat syksyllä 2002. Savoniassa pilottikoulutuksena tietä aukaisi hyvinvointiteknologian jatkotutkinto, jossa yhdistyivät tekniikka ja terveysala. Savoniassa aloitti 20 opiskelijan ryhmä, ja yhteensä Suomessa kokeilun aloitti tuolloin reilut 150 opiskelijaa.

Nyt Suomessa on suoritettu vajaat 29 000 YAMK-tutkintoa, ja tutkintojen määrä nousee vuosi vuodelta kiihtyvää tahtia. Ensimmäinen tuhat tutkintoa tuli täyteen vuonna 2008 eli kuuden vuoden päästä kokeilun aloittamisesta. 10 000 tutkinnon raja saavutettiin vuonna 2014 ja 20 000 tutkinnon rajapyykki vuonna 2018.

Tänä vuonna menee 30 000 tutkinnon raja kirkkaasti rikki. Lähes kaikki nuo kymmenet tuhannet monialaista osaamista saaneet asiantuntijat ovat rikastuttamassa suomalaista työelämää ja yrityksiä, osa toki myös ulkomailla.

YAMK-tutkinnon suorittaneet nimittäin työllistyvät hyvin, mikä käy ilmi valtakunnallisesta selvityksestä. Tuoreimman kyselyn mukaan lähes puolet heistä on kehittämis-, johtamis- ja hallintotehtävissä.

Savonia palaa YAMK-juurilleen: monialainen hyvinvointiteknologia on edelleen osaamiskärki

Savoniassa on menossa yli 20 erilaista tutkintoon johtavaa YAMK-koulutusta ja niissä lähes 800 opiskelijaa. On sekä suomen- että englanninkielisiä koulutuksia, on kokonaan verkossa opiskeltavia ja on myös lähiopiskelupäiviä sisältäviä.

Strategiansa mukaisesti Savonia hakee parhaillaan jatkuvan oppimisen kouluttajana valtakunnallista ja kansainvälistäkin profiilia. Profiilikeskusteluissa on vahvasti mukana Digital Health -teema, johon liittyy mm. saman niminen englanninkielinen YAMK-tutkinto ja suuren kysynnän vuoksi suunnilleen saman sisältöinen suomenkielinen koulutus.

Kun muistetaan, että Savonian ensimmäinen YAMK-koulutus liittyi juuri hyvinvointiteknologiaan, niin jatkuvan oppimisen profiilissaan Savonia on palaamassa YAMK-tasoisen koulutuksensa juurille. Tuolloin 2000-luvun alkuvuosina koulutus oli aikaansa edellä ja jäi tauolle, koska se ei kiinnostanut hakijoita riittävästi.

YAMK-tutkinnot ennakoivat tulevaa ja ovat joskus jopa aikaansa edellä

Koulutus kuitenkin palasi vuonna 2017 englanninkielisenä verkkototeutuksena Digital Health -nimellä entistäkin monialaisempana – ja hakijoita kiinnostavana. Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan lisäksi taustatutkinto voi olla myös liiketaloudesta.

Digipedagogiset ratkaisut mahdollistavat, että opiskelijoita on eri puolilta maailmaa, tällä haavaa Norjasta, Irlannista, Kroatiasta ja Kamerunista.

YAMK-tutkinnot elävät ajassa. Ensi tammikuussa Savoniassa alkaa kolme kokonaan uutta koulutusta. Opiskelun voi aloittaa myös itselle sopivan aikataulun mukaisesti talven aikana milloin tahansa avoimessa amk:ssa tarjolla olevien monialaisten opintojen kautta.

Uutta luoden kohti seuraavaa tuhatta tutkintoa!

Marja Kopeli
Koulutusasiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti

*