Työkykyä ja työkykyisyyttä koordinaattorin voimin

Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Kun työn vaatimukset ovat sopivalla tasolla, ei työntekijän työkyky ole osittainen, vaan täysi – kroonisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta. (Martinen 2020). Merkityksellinen työ on motivoivaa. Se ruokkii lisää onnistumisia ja sitä kautta edistää hyvinvointia. Työn mielekkyys parantaa työssä jaksamista ja työstä palautumista. (Manka & Manka 2016.)  Työkyky on moniulotteinen asia, johon vaikuttavat terveydentilan lisäksi monet muut tekijät. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset henkilön ja työyhteisön asenteet ja motivaatio, työyhteisö ja työolot, elämäntilanne, yllättävät muutokset työssä tai yksityiselämässä sekä sosiaaliset verkostot. Työkyky liittyy työsuorituksiin eli henkilö on työkykyinen, kun hänen yksilölliset edellytyksensä ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa.

Työkyky vaihtelee elämän eri vaiheissa. Silloin kun työkyky on heikentynyt merkittävästi voidaan puhua osatyökykyisyydestä. Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen. Osakykyisyys termillä halutaan kiinnittää erityisesti huomiota jäljellä olevaan toimintakykyyn. Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä.

Sanna Marinin hallituksen tavoite on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykykoordinaattorikoulutus pohjautuu hallituksen työkykyohjelmaan. Koulutuksen tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut. Uusia keinoja haetaan mm. kokeiluhankkeista vaikuttavien palvelujen ja toimintamallien käyttöönottamiseksi.

 

Työkykykoordinaattorikoulutus pilotoitiin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa lukuvuonna vuonna 2021- 2022.  Koulutus on tarkoitettu erialojen ammattilaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR tehtävissä. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat; työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op). Koulutuksessa perehdytään työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmään sekä opitaan tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita. Työkykykoordinaattorin työkuvan ja osaamisen laajuus on valtava ja se vaihtelee myös työtehtävän mukaan. Koulutus antaakin perusosaaminen ja valmiudet työkyvyn tuen teemoihin sekä toivottavasti myös kannustusta kehittää omaa osaamistaan lisää tällä mielenkiintoisella ja vaativalla kentällä.

Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin ensimmäinen työkykykoordinaattorikoulutus, johon osallistui 30 opiskelijaa. Koulutukseen osallistujat olivat eri puolilta Suomea, jonka myös opiskelijat kokivat koulutuksen vahvuudeksi. Osallistujat olivat pääsääntöisesti eri alan asiantuntijoita, jotka työskentelivät jo jollain tapaa työkyvyn tuen teemojen parissa. Koulutus toteutettiin verkkokoulutuksena, jossa hyödynnettiin etäyhteyksiä ja eri verkkoalustoja/ympäristöjä. Koulutuksessa oli yhteensä kuusi virtuaalista seminaaria, joissa paneuduttiin työkyvyn tuen teemoihin työelämälähtöisesti eri asiantuntijapuheenvuorojen kautta. Koulutuksen vahvuuksia oli verkostoituminen sekä erilaisten toimintamallien näkyville tuominen oli koulutuksen ehdottomia vahvuuksia ja tätä vuorovaikutusta tarvitaan jatkossa myös työelämässä. Näin opimme toisiltamme eri työyhteisöjen käytänteistä, alueellisista ja paikallisista toimintamalleista ja ratkaisuista. Koulutus käynnistyy jälleen Savoniassa avoimen koulutuksen tarjonnassa syksyllä 2022 (https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/avoin-amk-ja-avoin-yamk/tyokykykoordinaattorikoulutus).

 

Kirjoittajat:

Elina Pekonen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Mari Tuppurainen, fysioterapian lehtori, Savonia.ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, koulutuspäällikkö, SAvonia.ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Manka, M-L., Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Talentum Pro, Helsinki.

STM Työkykyohjelma: Työkykyohjelma – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Marttinen K-P. 2020. Osittain vai riittävän työkykyinen? https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/blogikirjoitukset/kari-pekka-martimo/osittain-vai-riittavan-tyokykyinen/