Tytöt ja tekniikka puhuttaa

Tytöt ja tekniikka -seminaarin panelistit Kuopiossa (Kuva: Insinööriliitto Il ry).

Tyttöjen ja naisten kiinnostuminen teknologia-alasta on ollut tiiviisti puheenaiheena kuluvana vuonna. Tätä teemaa on nostanut esille myös Insinööriliitto Il ry, mikä viettää tämä vuonna 100-vuotisjuhlaansa.  Aihe on ollut teemana useammassa juhlavuoden Roadshow-tapahtumissa kuten 6.11 Kuopiossa.

Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa, missä tuli esille monenlaisia näkökulmia, miten tyttöjä ja naisia saataisiin kiinnostumaan enemmän tekniikasta. Yhtä mieltä oltiin mm. siitä, että tietoisuutta teknologia-alasta tulisi lisätä ja hyviä kokemuksia tuoda enemmän esille. Konkreettisia esimerkkejä kaivataan varsinkin nuorille tekniikan eri työtehtävistä sekä raikkaita tuulahduksia teknologian mahdollisuuksista ja houkuttelevaa markkinointia.

Se miksi aihetta halutaan nostaa esille, on myös hyvin ajankohtainen teollisuuden tarpeiden näkökulmasta. Osaajia tarvitaan koko ajan lisää. Naisten vahvempi osuus teknologia-alalla vaikuttaisi selvästi osaajatarpeen täyttymiseen. Aiheesta on kirjoitettu  blogissa aikaisemminkin, pääset lukemaan jutun täältä. Lisäksi, isona joukkona katsottaessa naisilla ja miehillä on erilaisia ominaisuuksia, joita kaikkia tarvitaan teknologia-alalla.

Suomessa sukupuolten välinen eriytyminen eli segrekaatio työelämässä on Euroopan jyrkimpiä. Olemme myös Pohjoismaiden häntäpäässä eri ammattinen ja koulutusten sukupuolten välisessä tasavertaisessa jakautumisessa. Meillä edelleen on selvä jako miesten ja naisten töiden välillä.

Monipuolinen ja korkeatasoinen koulutuksemme ei ole vaikuttanut ammattien väliseen muutokseen. Yllättävää voi olla esimerkiksi se, että tutkintoja tarkasteltaessa naisten ja miesten jakautuminen tekniikan aloille ei ole juurikaan muuttunut vuosina 1985 ja 2018.

Suoritetut tutkinnot koulutusalan ja sukupuolen mukaan vuosina 1985 ja 2018 (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu]).

Kun suomalainen politiikka tai ammattiyhdistysliikkeet eivät saa muutettua ns. matalapalkka-alojen palkkakehitystä positiivisemmaksi, voivat naiset ottaa vallan omiin käsiinsä: valita toisin. Taitoja, joita arvostetaan sosiaali- ja terveysalan töissä, kuten empatiakykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimiosaamista. Näitä tarvitaan myös kaikilla muilla aloilla ja ammateissa.

Tytöt pärjäävät Pisa-testissä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa jopa paremmin kuin pojat. Moni tyttö on valinnut lyhyen matematiikan lukiossa, koska ei itse ole uskonut pärjäävänsä pitkässä matematiikassa. Nuorten on hyvä tietää, että myös lyhyellä matematiikalla voi menestyä hyvin ammattikorkeakouluinsinöörin opinnoissa, jos on motivoitunut ja kiinnostunut alasta.

Tekniikan alan palkat ovat Suomessa tasa-arvoisimmat. Nais- ja miesinsinöörien keskimääräisten palkkojen välinen ero on pieni. Jopa vastavalmistuneiden insinöörien palkat ovat myös selvästi paremmat kuin muilla aloilla.

Savonia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoissa on muun muassa naislähihoitajia. Eipä ole yhtään huono valinta insinöörin monipuolisten työ- ja uramahdollisuuksien sekä tulevan palkkakehityksen kannalta. Naiset voivat itse rohkeasti muuttaa tulevaisuuttaan. On lupa valita toisin.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia

ja

Kaija Sääski

koulutusvastuujohtaja, Savonia