Tyytyväinen – tyytyväisempi – kokeile itse!

Yhteishaku ammattikorkeakouluihin on parhaillaan menossa. Ammattikorkeakoulut ovat olleet olemassa yhden kokonaisen sukupolven ajan eli lähes 30 vuotta. Siitä 25 vuotta ne ovat olleet vakinainen osa Suomen koulutusjärjestelmää. Historiansa aikana niissä on suoritettu yli puoli miljoonaa tutkintoa. Yli puoli miljoonaa työelämään sijoittuvaa tutkintoa on paljon.

Miltä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työurat näyttävät? Asiaa tutkitaan siten, että tutkinnon suorittaneet vastaavat viisi vuotta valmistumisen jälkeen ns. uraseurantakyselyyn. Marraskuussa 2020 kysely tehtiin siis vuonna 2015 valmistuneille.

Kyselyyn vastasi vajaat 9000 henkilöä, ja esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneista vastasi lähes 60 prosenttia. Kyselyssä kartoitetaan työtilannetta, työn ja koulutuksen vastaavuutta sekä osaamisen hyödyntämistä ja lisäkoulutustarpeita.

Amk:ssa suoritettuun tutkintoon ja työuraan ollaan tyytyväisiä

Kyselyn perusteella ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat tyytyväisiä: 83 prosenttia on tyytyväinen koulutukseensa ja 87 prosenttia on tyytyväinen tutkinnon jälkeiseen työuraansa. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet ovat vielä hieman tyytyväisempiä kuin amk-tutkinnon suorittaneet.

Koulutus on työelämärelevanttia, sillä viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen vastanneista kokopäivätyössä on yli 80 prosenttia ja työttömänä vain pari prosenttia. Yrittäjänä toimii neljä prosenttia ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kolme prosenttia.

Työpaikan voi löytää monella tapaa, ja usein on ihan sattumankauppaa, mihin työura lopulta vie. Moni ammattikorkeakoulu esitteleekin nettisivuillaan ja somessa opiskelijoiden uratarinoita. Ne konkretisoivat ja värittävät kyselyjen ja tilastojen yleistäviä numerotietoja. Esimerkiksi Savonian sivuilla on toistasataa kiinnostavaa opiskelija- ja uratarinaa.

Tutkinto antaa paljon, mutta vielä on vara parantaa

Uraseurantakyselyssä yksi kysymys koskee koulutuksen tuottamia geneerisiä eli yleisiä työelämätaitoja. Vastausten perusteella ammattikorkeakouluopiskelu on kehittänyt erityisesti kykyä oppia ja omaksua uutta sekä oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyä sekä tiedonhankintataitoja. Nuo kaikki ovat tärkeitä taitoja asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville, joihin amk-tutkinnon suorittaneet yleisesti sijoittuvat.

Kun taas listataan taitoja, joita työelämässä tarvitaan enemmän kuin vastaajat mielestään ovat tutkinnosta saaneet, listan kärjessä ovat ongelmanratkaisutaito sekä stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin. Niiden jälkeen seuraavat organisointi- ja koordinointitaidot sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.

Jälkimmäisestä listasta me amk-toimijat voimme poimia eväitä opetussuunnitelmatyöhön ja pedagogisiin ratkaisuihimme. Näin meillä on mahdollisuus kehittää hyviä koulutuksiamme entistä paremmiksi.

Vaihtoehtoja on tarjolla laidasta laitaan

Alempaa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat ovat monenkirjava joukko. Vuonna 2019 tutkinnon aloittaneista yli puolet oli vähintään 25-vuotiaita. Tutkintoa suorittavista työn ja opiskelun yhdisti 58 prosenttia. He joko kävivät töissä opiskelun ohessa tai opiskelivat työn ohessa.

Jos on siinä tilanteessa, että miettii, mihin korkeakoulujen yhteishaussa hakisi, niin vaihtoehtoja on paljon. Kaikkien eri alavaihtoehtojen lisäksi voi valita toteutusmuodon eli päivä- ja monimuotovaihtoehdon välillä. Voi valita kotipaikan lähellä olevan ammattikorkeakoulun tai mahdollisimman kaukana sijaitsevan. Monia asioita on punnittavana valintahetkellä. Ja jos yhteishaussa ei tärppää, avoimet opinnot tarjoavat vielä lisää mahdollisuuksia opiskelun aloittamiseen.

Ensi syksynä on taas paljon uusia alkuja ilmassa. Olipa opiskeluala, -tapa ja -muoto mikä tahansa ja tuleva opiskelupaikka missä päin Suomea tahansa, toivotaan, että syksyllä voidaan aloittaa lukuvuosi ilman koronan aiheuttamia rajoituksia. Aurinkoisin odotuksin.

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja uraseurantakyselystä mm. Amkista uralle -hankkeen loppuseminaarin aineistoista.
Kuva Pixabay