Uusi uljas aluekehitys

Kansalaiset, organisaatiot ja yritykset ovat entistä kiinnostuneempia osallistumaan luontoarvojen turvaamiseen. Kuva Jyri Wuorisalo

Ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä tutkintokoulutuksen lisäksi on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta TKI. Lisäksi aluekehitys on yksi ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä. Ja nyt kun elinympäristömme, elinkeinomme ja elintavat ovat muutostilassa, niin TKI-vetoisesta aluekehityksestä on tulossa ratkaisevan tärkeää sille, millaisen alueen jätämme tuleville sukupolville. Tämä TKI vain tuppaa unohtumaan välillä, vaikka vuonna 2021 ammattikorkeakoulut tekivät TKI-toimintaa lähes 240 miljoonan euron edestä.

Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa kestävän kehityksen toteuttamisesta tulee entistä enemmän lakisääteistä. Vihreässä siirtymässä eli muutoksessa kohti ekologisesti kestävää taloutta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin emme saa enää aiheuttaa haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Lisäksi EU on julkaissut kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD:n yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä. Yritykset pystyvät siten ymmärtämään laajemmin vaikutuksensa, riippuvuutensa, riskinsä ja mahdollisuutensa vastuullisuuteen liittyen ja toimimaan niiden mukaisesti.

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen tähtäävä yhteiskunnallinen muutos asettaa kykymme koetukselle; meidän pitäisi tuottaa vaikuttavia ratkaisuja, joilla vihreä siirtymä ottaa isoja loikkia vuosi vuoden perään. Tarvitsemme siis rajoja ylittävää yhteistyötä, jossa tieteidenvälisyys kohtaa TKI-toimijat ja liiketoiminnan kehittäjät. Yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyö on nostettava uudelle tasolle.

Tähän meillä on Pohjois-Savossa loistavat edellytykset; löytyy yliopiston ja ammattikorkeakoulun lisäksi liuta tutkimuslaitoksia. Tästä on hyvä rakentaa kestävää ja vastuullista TKI-toimintaa, jolla vauhditetaan vihreää siirtymää, vahvistetaan siirtymän sosiaalista oikeudenmukaisuutta, edistetään kiertotaloutta, helpotetaan ilmastoriskeihin varautumista ja vaalitaan elonkirjoa, luonnon monimuotoisuutta.

Mitä meidän sitten pitäisi tehdä Pohjois-Savossa TKI-vetoisen aluekehityksen nostamiseksi uudelle tasolle? Ensimmäinen työ on listata alueemme ilmasto- ja ympäristökriisiä edistävät kehityskulut entistä tarkemmin ja sitten tehdä ongelmiin ratkaisusuunnitelmat. Tässä meillä on jo hyvä pohja eli Pohjois-Savon ilmastotiekartta, joka viitoittaa maakunnan tietä vihreässä siirtymässä. ”Se vaikuttaa aina mahdottomalta ennen kuin se on tehty.” — Nelson Mandela

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)