Välipäivien vilkuilua taakse ja eteen

Ei riitä, että ihminen voi katsoa peilistä, onko tukka hyvin. Pitäisi olla myös sellainen peili, josta voisi katsoa, onko sielu hyvin. – Søren Kierkegaard

Kierkegaardin peileihin liittyvästä lausahduksesta saan oivan aasinsillan vuodenvaihteen aikapeilailuun. Vuoden loppupäivinä on luonnikasta katsahtaa taaksepäin ikään kuin peräpeiliin, ja samaan aikaan mieli rientelee jo uuteen vuoteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja tehtäviin.

Korona kuritti, vastuullisuus vaikutti, ennätyksiä murskattiin, arkea elettiin

Katsotaan ensin taaksepäin. Kuluvaa vuotta on ammattikorkeakouluissa sävyttänyt koronan aiheuttama huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista. Keväällä 2020 alkanut pandemia ei ole ottanut loppuakseen, ja korkeakouluissa on kehitetty hybridiratkaisuja, joissa etä- ja lähiopiskelua ja -opetusta on yhdistelty mitä moninaisimmilla tavoilla. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ongelmat ovat ylittäneet valtakunnallisen uutiskynnyksenkin useaan kertaan.

Kestävä kehitys ja huoli tulevaisuudesta on toinen laajasti esillä ollut teema. Alkuvuodesta polkaistiin käyntiin ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ohjelma ja syksyn aikana ammattikorkeakoulut ovat mm. jakaneet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden konkreettisia tekojaan #kestävästiAMK-viestintäkampanjassa.

Vuosi 2021 toi mukanaan myös pyöreiden lukujen rajapyykkejä ja ylityksiä. Ammattikorkeakoulut ovat olleet olemassa 30 vuotta, ja ammattikorkeakoulututkinnoissa ylitettiin puolen miljoonan raja. Ylemmissä amk-tutkinnoissa ohitettiin 30 000 tutkinnon määrä. Yhteishauissa oli tarjolla yhteensä 35 000 opiskelupaikkaa, ja kevään hakijamäärissä tehtiin ennätys lähes 100 000 hakijalla.

Isojen teemojen ja numeroiden ohessa opiskelijat ja henkilöstö ovat eläneet arkeaan, mikä ei ole lainkaan vähäteltävä asia. On opiskeltu, opetettu, tutkittu ja kehitetty – ja laadittu hybridityöskentelyn yhteisiä pelisääntöjä. Kahvi- ja taukohuoneissa on raikunut nauru ja satunnaiset kohtaamiset ovat ilahduttaneet itse kutakin. Toisaalta Teams- ja Zoom-kokoukset ovat jo niin tuttuja, että niistä riittää ilakointia some-meemeiksi asti.

Samat teemat ovat näkyneet myös Savoniassa

Isot valtakunnalliset teemat ovat näkyneet myös Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin huolta ja opintojen sujuvan etenemisen esteitä on taklattu Suotuisa-hankkeella, jonka rinnalle haettiin ja saatiin MoniTori-hanke. Koronaryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ja tehnyt päätöksiä vastuullisuuden ja terveysturvallisuuden periaatteiden mukaisesti kulloisenkin epidemiatilanteen mukaan.

Savonia panostaa vastuullisuuteen strategiansa mukaisesti. Kestävä kehitys oli keväällä koulutusalojen tulevaisuuskatsausten yhteisenä teemana. Tulevaisuuskatsaukset ovat johdon ja alojen henkilöstön strategisia keskustelutilaisuuksia. Ilmastonmuutokseen liittyvä hanke edistää ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta Pohjois-Savon elinkeinojen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Savonian rajapyykkejä ja saavutuksia vuonna 2021 ovat olleet mm. tuhannes yamk-tutkinto ja Great Place to Work -tunnustuksen saaminen toistamiseen. Savonia on mukana myös eurooppalaisella Great Place to Work -listalla ainoana suomalaisena korkeakouluna.

Mitä näkyy Savonian vuodessa 2022?

Heti tammikuussa Savonian toiminta on suurennuslasin alla, kun auditointiryhmä arvioi toimintaamme laatunäkökulmasta. Auditointi tulee lakisääteisesti jokaisen korkeakoulun kohdalle kuuden vuoden välein. Se antaa erinomaisen kimmokkeen pysähtyä itsekin tarkastelemaan omaa toimintaa ja kehittämistyötä ystävällisin mutta realistisin silmin.

Kestävän kehityksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin teemat ovat taatusti pinnalla ensi vuonnakin. Korkeakoulujen DigiVisio-hanke pääsee täyteen vauhtiin ja pilottiprojekteja käynnistetään. Savonia uudistaa verkosto- ja kumppanuusmalliaan, ja malli on kevään tulevaisuuskatsauksissa yhtenä teemana.

Tuleva vuosi näyttää näin välipäivinä katsottuna värikkäältä, työntäyteiseltä ja kiinnostavalta, niin kuin tulevaisuuden tuleekin näyttää. Sitä kohti mennään nyt kuitenkin vielä muutama päivä lokoisasti lomaillen. Kaiken työn ja touhun keskellä on itse kunkin hyvä pysähtyä peilin eteen katsomaan, missä kunnossa sielu sieltä katsoo kohti. Loma on siihen oikein sopivaa aikaa.

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu