Valtaisaa vaikuttavuutta

Savonia-ammattikorkeakoulun visiona on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu vuonna 2020. Tavoite on haastava, mutta hyvän vision tavoin motivoiva ja saavutettavissa oleva.

Alueellisena ammattikorkeakouluna Savonian tehtävänä on erityisesti palvella maakuntaa, tuottaa alueelle osaamista, joka mahdollistaa hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kasvun.

Eräs merkkipaalu saavutettiin keväällä kun Savoniasta valmistui 20000. tutkinto. Vuodesta 1992 alkaen Savoniasta on valmistunut mm. 250 kätilöä, 480 agrologia, lähes 6000 insinööriä ja 300 musiikkipedagogia vain joitakin mainitakseni.

Savonian merkitystä alueelle voidaan toki mitata tutkintomäärillä, yhä tärkeämpää on kuitenkin arvioida sitä osaamista mikä tutkintojen ja muun toiminnan, kuten lukuisten projektien ja hankkeiden kautta aluettamme rikastuttaa. Savonian opiskelijat tekevät alueen yrityksille osana opintojaan vuodessa satoja projektitöitä ja yli 100000 harjoittelupäivää.

Pohjois-Savon, kuten koko Suomen, tulevaisuuden kannalta laadukkaalla koulutuksella on keskeinen rooli. Syrjäisenä pohjoisena kansana meidän on yksinkertaisesti oltava muita keskimäärin osaavampia. Kilpailukykymme ei voi perustua halvempaan hintaan vaan differoituihin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin. Tämän vahvistamisessa yrittäjyydellä ja innovaatioiden kaupallistamisella on keskeinen rooli. Osana Savilahden tulevaa kampusaluetta Savonia haluaa ottaakin entistä aktiivisemman roolin yrittäjyyden edistämisessä.

Tänä päivänä myöskään koulutus ei ole bulkkituote. Savoniassa pyrimme yhä voimakkaammin mahdollistamaan opiskelijoille henkilökohtaistetut, räätälöidyt oppimispolut, jolloin myös osaaminen on aiempaa moninaisempaa. Tämä on mahdollista ainoastaan entistä vahvemmalla yhteistyöllä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa oppimista tapahtuu työelämän autenttisissa oppimisympäristöissä ja enenevässä määrin oppilaitoksen seinien ulkopuolella. Tätä tuetaan laadukkailla ja monipuolisilla sähköisillä ympäristöillä.

Savonia saavuttaa visionsa Suomen vaikuttavimpana ammattikorkeakouluna ainoastaan laajamittaisella ja vuorovaikutteisella alueellisella yhteistyöllä. Tällöin voittaja on ennen kaikkea opiskelija, jonka osaaminen vastaa työmarkkinoiden tulevaisuuden vaateita.

 

Esa Viklund

kehittämispäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu