Verkoston voimalla

Kuva: Junttan Oy

Valmistavassa teollisuudessa harvoin pärjää yksin ja verkoston merkitys korostuu. Verkosto-käsitteellä ymmärretään eri asioita ja verkostoa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Verkostoista on alettu puhumaan toimitusketjujen lisäksi, kun katse on siirtynyt enemmän itse valmistuksesta myös liiketoimintaprosesseihin ja yhteistyösuhteiden merkitykseen.

Verkosto, toimitusketjuverkosto, alihankintaverkosto, valmistusverkosto. Mm. nämä liittyvät valmistavaan teollisuuteen. Verkoston kehittämisessä oleellisena osana on itse toimintojen lisäksi nimenomaan yhteydet ja riippuvuudet toimintojen välillä.

Pohjois-Savossa on hienoja esimerkkejä valmistavan teollisuuden yrityksistä, jotka panostavat verkostotoimintaan. Yksi esimerkki on Kuopion Kylmämäessä paalutuskoneita suunnitteleva ja valmistava Junttan Oy, joka on maailman johtava toimija omassa kategoriassaan. Laatuasiat nostetaan usein esille verkostoissa. Tähän sisältyy toiminnan laatu, mutta oleellisena osana myös valmistuksen laatu.

Laatuvaatimusten kiristyessä odotamme verkostolta kykyä kehittyä ja kehittää omaa toimintaansa vastaamaan näitä kriteereitä. Tuotteiden laadun pitää vastata vaatimuksia ja toimitusvarmuus tulee olla erinomaisella tasolla.

Production Manager Janne Tuovinen, Junttan Oy

Luottamus ja yhteiset toimintatavat korostuvat verkostotoiminnassa. Junttan Oy:n verkostoon kuuluu pitkäaikaisia kumppaneita. Merkittävä osa hitsatuista ja koneistetuista rakenteista valmistuu alihankintaverkostossa. Yritys pitää verkostoa tärkeänä toiminnassaan.

Panostamme toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen arvostaen henkilökunnan ja verkoston osaamista. Yhdessä näitä paalutuslaitteita tehdään.

VP of Operations Satu Marjo, Junttan Oy

Osaamista ja verkostoja tosiaan tarvitaan niin valmistavassa teollisuudessa kuin muillakin aloilla. Hyvä lähtökohta uudistaa toimintaa on hyödyntää teknologiaa ja kehittää yhteistyötä. Verkoston yhteinen osaaminen hyödyttää kaikkia verkoston jäseniä. Tähän verkostotoiminta perustuukin.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia