Vihreä siirtymä – soittaako kelloja?

Heikki Suhonen: ”Pienpolton hiukkaspäästöt aiheuttavat jopa puolet maailman kaikista hiukkaspäästöistä. Niillä on merkittävä terveydellinen haitta ilmanlaadun heikkenemiseen.” Kuva: Nina Hänninen

Olisi syytä soittaa. Osa pankeista vaatii jo yrityksiltä vihreän siirtymän suunnitelmaa lainoitusta hakevilta.

Halusimme tai emme, pikkuhiljaa vihreä siirtymä koskettaa meitä kaikkia. Kyse ei ole yhden puoleen politiikasta, vaan EU-tason linjauksista, joihin myös Suomi on sitoutunut.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Nykyinen maailmanpolitiikka ja markkinatilanne ilmastonmuutoksessa edellyttää yrityksiltä vihreän siirtymän lisäksi muutoskyvykkyyttä ja digitalisaation hyödyntämistä.

Esimerkiksi sähkön hinnan noustessa puunpolton merkitys on lisääntynyt. Ongelmana ovat puunpoltossa syntyneet pienhiukkaset, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta, ja vaikuttavat muun muassa sydän- ja hengityssairauksien kehittymiseen.

Yritysten tuleekin muuttaa tuotanto- ja toimintatapojaan, jopa kehittää uusia liikeideoita.

Kuopiolaisen NOETON Oy:n tavoite on tehdä puunpoltosta ympäristöystävällistä ja kestävää. Yrityksellä on kovat kasvutavoitteet ja päämarkkinat ovat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Uuden liikeidean alkuvaiheessa NOETON osallistui Business Center Pohjois-Savon Draft-ohjelmaan. Kyseessä on liikeideakilpailu, joka järjestetään yhteistyössä Savonia- ja Karelia ammattikorkeakoulujen, Itä-Suomen yliopiston, Savon ja Riveria ammattiopistojen kanssa.

Toimitusjohtaja Heikki Suhosella oli idea ja prototyyppi laitteesta, joka syntyi osana hänen väitöskirjatutkimustaan Itä-Suomen yliopistossa. NOETON sai Draft-ohjelmasta alkupääoman yrityksen perustamiseen, valmennusta ja tärkeitä kontakteja paikalliseen yritysverkostoon.

Menetelmä perustuu havaintoon, että palamisprosessissa syntyvät ionit varaavat savukaasun pienhiukkasia törmäämällä niihin. Tietyssä vaiheessa palamista, tulipesän keski-yläosissa, varausjakauma on tarpeeksi iso, ja hiukkasia voidaan siepata jo tässä vaiheessa soveltamalla tarkoin suunniteltua sähkökenttää.

Kun nokihiukkaset siepataan jo tulipesään, ne palavat pois korkean ympäröivän lämpötilan johdosta, eli laitetta tai sen keräämää hiukkasmassaa ei tarvitse erikseen puhdistaa.

Vihreä siirtymä kuulostaa hurjalta haasteelta pk-yrityksille. Sitä se onkin. Tämän vuoksi Suomen ammattikorkeakoulut toteuttavat yhdessä valtakunnallista React-hanketta, jolla vahvistetaan vihreän siirtymän edellyttämää osaamista.

Kuluvan vuoden aika tarjolla on maksuttomia info-, valmennus-, koulutus- ja työpajatilaisuuksia, verkkokursseja, videoita ja podcasteja. Niihin on helppo osallistua. Ne tulevat olemaan näppärästi opiskeltavissa tai kuunneltavissa.

Kaija Sääski

yrityspalvelujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-, Karelia ja XAMK-ammattikorkeakoulut muodostavat React Itä-Suomen hankekokonaisuuden, jonka rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajat omarahoituksellaan.