Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks – Viretorilla

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks – virvotaan pääsiäisen aikaan. Viretorilla virvotaan tuoreeks, terveeks läpi vuoden.

Aika harva kuopiolainen tietää, että Viretori on oivallinen palvelukokonaisuus terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja terveiden elämäntapojen opetteluun niin yksilöille, yrityksille, järjestöille kuin yhdistyksillekin.

Mistä onkaan kyse? Viretori (https://viretori.savonia.fi/ ) on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden palvelua, samalla se on työelämäkäytäntöihin ja asiakastyöhön valmentava ympäristö.

Viretori-harjoittelussa opiskelijat tuottavat hyvinvointipalveluja ja pyörittävät samalla omaa vastaanottoa. Mikä onkaan parempi paikka harjoitella kuin oikeassa työssä, ohjatusti, kannustavassa ilmapiirissä.

Viretorilla harjoittelevat niin fysioterapia-, terveydenhoitaja-, sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat kuin myös tradenomiopiskelijat. He toimivat arjenesimiehinä koordinaattorin apuna saaden valmiuksia esimiestehtäviin.

Vuosittain noin 70 opiskelijaa harjoittelee Viretorilla. Näin korona-aikana sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten harjoittelupaikat ovat tiukassa, mutta näin saamme paikattua tilannetta. Kaikki vieläpä hyötyvät: opiskelijoiden opinnot etenevät, he valmistuvat oikeaan aikaan, asiakkaat saavat laadukkaita palveluja kohtuuhintaan.

Viretorilla tarjotaan matalalla kynnyksellä terveyttä edistävää ohjausta, neuvontaa, toimintakykykartoituksia ja myös kuntotestausta. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä.

Yritykset tarvitsevat usein ergonomiaohjausta ja taukoliikuntaa. Etätyön huima kasvu on lisännyt ergonomian tarvetta myös kotikonttoreihin. Keittiönpöydän ääressä kököttäminen loputtomissa Teams-palavereissa aiheuttavat monia vaivoja ja kramppeja, mielenterveydestä puhumattakaan.

Omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta – tapoja ja palveluja on Pohjois-Savossa monia. Kokeile jotain uutta: Viretori.

Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja

Business Center, https://www.bcpohjois-savo.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu