Vuosi 2020 – Ihan hirvein, opettavin vai uuden mahdollistaja?

Vuosi 2020 näyttäytyi monelle teknologiayritykselle hyvin erilaisena kuin mitä osasi aavistaakaan. Kevät oli varmasti osalle yrityksistä koettelevaa ja kummallistakin aikaa. Poikkeustilanne vaikutti yritystoimintaan eri tavalla. Osalla tilaukset loppuivat täysin, toisilla kiire painoi ja osalla matkustamisen haasteet hiljensivät toiminnan.

Aika synnytti myös uutta liiketoimintaa ja tuotantotiloja muunnettiin uuteen käyttöön. Loppuvuosi näyttäytyi aktiivisempana toimintana, kun uusia toimintatapoja ja -malleja on luotu liiketoiminnan ylläpitämiseksi. Yleinen ilmapiiri on ehkä muuttunut hämmentyneisyydestä ja varovaisuudesta aktiivisuuteen. Osittain myös odottamiseksi, sillä monen, varsinkin alihankkijoiden toiminta riippuu siitä, uskalletaanko tilauksia tehdä vai siirtyvätkö ne epävarman tilanteen aikaansaamana odottamaan tulevaa.

Valtioneuvoston tiedotteessa (580/2020) kerrotaan, että vuonna 2021 tuetaan suomalaisten yritysten selviytymistä kriisin yli, samoin kuin tuetaan myös työllisyyttä. Esille nousee myös uusiutuvan teollisuuden strategiatyö.

Selkeästi esille nousee elinvoimainen työelämä, koulutus ja uudistuminen. Siihen onkin nyt varmasti monella ajatuksia ja osa on jo lähtenyt rohkeasti niitä toteuttamaan. Monen yrityksen toiminnassa on näkynyt ajatus, että ei voida jäädä vain odottamaan, vaan on mietittävä uutta liiketoimintaa, uusia tuotantoratkaisuja, luotava uusia asiakassuhteita ja tehdä hyvää työtä näkyväksi.

Yleisesti loppuvuodesta on näkynyt raskas vuosi. Yksittäisten ihmisten suusta kuulee, että on ollut hirvein vuosi ikinä ja odotetaan kovasti vuoden vaihtumista. Se symboloi uuden alkua. Ainakin näyttäisi siltä, että yritysten osaamisen lisääminen, koulutus ja työelämän uudistuminen ovat vuoden 2021 juttuja.

Inspiroivaa vuotta 2021!

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia