Sote- uudistus, huolella kypsytetty kokonaisuus?

En tuijota paljon töllötintä, mutta ajankohtaiset asiat ja yhteiskunnalliset ohjelmat katson kyllä. Kuluneella viikolla katselin televisiosta kuntavaalistartti -ohjelmaa, jossa oli mukana kaikkien puolueiden puheenjohtajat.  Paneelissa oli yhtenä keskusteltavana aiheena Sote – uudistus.  Puhe oli kiivasta puolin ja toisin.  Hallitus vastaan oppositio räksytys oli valloillaan.

Oppositio moitti hallitusta siitä, että uudessa mallissa annetaan yksityisille sosiaali – ja terveysalan yrityksille mahdollisuus tehdä entistä enemmän bisnestä. Oppositio kertoi kantavansa huolta siitä, että miten käy ihmisen, palvelun tarvitsijan. Saako hän jatkossa hyvää hoitoa ja pysyvätkö hoitoketjut katkeamattomina?  Huolta kannettiin myös yhteiskuntamme heikoimmista ja sairaimmista. Miten käy heille, jotka eivät osaa eivätkä pysty hakemaan hoitoa?

Hallituspuolueiden edustajat rauhoittelivat ja lupasivat pitää huolta siitä, että ihmiset saavat jatkossakin hyvää hoitoa helposti ja hoitoketjut eivät katkea. He korostivat valinnanvapautta ja sitä, että kuntiin jää uudistuksen myötä entistä enemmän resursseja kunnan muihin tehtäviin, kuten opetus – ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen.

Moneen kysymykseen ei tullut vastauksia. Luvattiin vain, että hyvä kokonaisuus on tulossa.  Jäin  kyllä kaipaamaan konkreettisempaa tietoa asiasta.

Toivon totisesti, että tämä uudistus tehdään huolella, kunnon selvityksineen ja laskelmineen. On syytä pitää huolta siitä, että palvelut pysyvät lähellä ihmistä.

Olin lauantaina Juankosken torilla tapaamassa ihmisiä. Sote- uudistus puhututti sielläkin. Kuntaliitos mietityttää myös. Ihmiset pohtivat sitä, kuinka terveyskeskuspalvelut, koulut ja päiväkodit tulevat säilymään Kuopioon liittymisen jälkeen.  Aiheellisia pohdintoja.

Sote – uudistuksessa on tärkeää, että uudistuksen keskiössä on ihminen ja ihmisen palvelujen tarve. Julkisen sektorin on syytä pysyä vahvana ja palveluketjut  katkeamattomina. Yhteiskuntamme heikoimmista on pidettävä huolta. Kaikki eivät pysty hakemaan itse hoitoa. On tärkeää, että uusi järjestelmä ei vaikeuta hoitoon pääsyä millään tasolla tai missään päin kuntaa.

Entä miten käy lastensuojelun? Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut tulevat jäämään kuntien järjestettäväksi. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on tärkeää ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on oltava saumatonta.  Mitä tapahtuu yhteistyölle jos ja kun lastensuojelupalvelut siirtyvät osana sosiaalihuoltoa maakuntatason palveluiksi? Miten taataan yhteistyö näiden kahden järjestäjän toimijoiden välillä? Lapsi  ei saa jäädä uudistusten jalkoihin.  Lapsen edun ensisijaisuus on taattava.

Toivottavasti Sote- hautomon uunista ei tule ulos raakile vaan huolella perattu, käännelty, haudutettu ja ihmisiä palveleva  kokonaisuus.