Suvakit ja rasistit

Ja tapahtuu näinä päivinä.Valtakunnassamme on nimittämismarkkinoiden aika. Kaikki jotka tuovat julki oman mielipiteensä maahanmuuttoasiasta, kategorioidaan  suvakkeihin tai rasisteihin. Muita nimityksiä ei ole tarjolla. Näillä markkinoilla kaikille annetaan nimitys.Kaikki ketkä haluavat avointa yhteiskuntaa, pääsevät suvakkiporukkaan ja he jotka haluavat tiukentaa maan rajoja, valikoituvat rasisteiksi.

Miten käy heidän, jotka haluavat auttaa hädänalaisia, mutta samalla korostavat oman maan kansalaisten ensisijaista auttamista? Mikä kohtalo odottaa heitä, jotka tuovat esille maahanmuuton haasteet ja ongelmat ja oman maan kansalaisten hädän? Heidänkin kohtalona on usein rasistinimitys. Suvaitsevaisimmat äärivasemmiston edustajat ovat sitä mieltä, että rasisti porukkaan vaan. Mutta millaista suvaitsevaisuutta on sellainen, joka samalla tuomitsee toisaalla? Onko käynyt niin, että äärivasemmisto on maailmanpelastamisvimmassaan unohtanut oman kansakunnan hädän?

Euroopassa on tapahtunut järkyttäviä terrori-iskuja. Osa yhteiskuntamme jäsenistä haluaa silti avointa yhteiskuntaa. Jopa opetus- ja kulttuuriministerimme on tuonut esille, että emme saa alistua pelkoon ja että rajojen kiinni laittaminen ei ole hyväksi. Toiset yhteiskuntamme jäsenet kuitenkin haluavat tiukentaa rajoja . Keskustelu on vilkasta ja lokaakin lentää, puolin ja toisin.  Mutta nimitykset ja ihmisten laittaminen kategorioihin ei kuitenkaan paranna asioita.

Mitä siis pitäisi tehdä? Pitäisikö nimittämiset jättää vähemmälle ja keskittyä olennaiseen?

Työssäni kasvattajana ja opettajana yhtenä tärkeänä tavoitteena on kasvattaa lapsista suvaitsevaisia ja erilaisuutta hyväksyviä kansalaisia. Tärkeää on oppia, että toista ihmistä ei saa kohdella kaltoin. On tärkeää myös oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  Kun maahan tulee ihmisiä kulttuureista, joissa näitä asioita ei pidetä tärkeinä ja jotka henkeen ja vereen puolustavat omia näkemyksiään, ei yhteentörmäyksiltä ja vakavilta ongelmilta voida välttyä. Oman maan kansalaisten etuja ja turvallisuutta on voitava puolustaa. Omaa kulttuuria ja tapoja on nostettava kunniaan ja niistä on voitava olla ylpeä. Voidaan myös odottaa maahantulijoiden kunnioittavan niitä. Se ei ole rasismia.