Ja kaikki tahtoo.. laadukasta hoitoa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on ehdottanut, että sunnuntain tuplapalkka poistettaisiin. Kiky on vasta saatu kasattua ja nyt jo puhutaan uusista leikkauksista. Ihmettelen tätä, enkä hyväksy.

Otan esimerkiksi hoitoalan. Hoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, yötä päivää, arkisin ja viikonloppuisin.  Vuorotyö on tutkimustenkin mukaan kuormittavaa ja sillä on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Vuorotyötä tekevät ovat töissä silloin, kun muut ovat vapaalla tai nukkumassa.  Yhteistä aikaa perheelle on niukasti ja sitä pidetäänkin suuressa arvossa. Työn laadusta on pidettävä huolta, vaikka kuinka työputki väsyttäisi.

Kilpailykykysopimus tulee pienipalkkaisten kuntatyöntekijöiden rahapussille jo sellaisenaan. Lomarahoista leikataan, vaikkakin määräaikaisesti. Lisäksi työaikaa pidennetään. Sunnuntain palkkataso tulee jättää rauhaan.  Säästöjä on etsittävä muualta kuin pienipalkkaisten ihmisten tilipusseista.

Sote-uudistus on kaikkien huulilla. Hyvä niin, siinä kehitetään tärkeitä asioita. Yksi asia johon toivon uudistuksen tuovan parannusta, on hoidon laadun tasalaatuisuus.

Boston Consulting Groupin rarortin mukaan sote-uudistuksen tulisi keskittyä siihen, millaisia tuloksia saadaan tuotettua tietyllä rahamäärällä. Tämä on ns. arvoon perustuva malli ja siinä hoidon vaikuttavuutta mitataan systemaattisesti ja palvelujen uudistamisen pohjana ovat käyttäjien tarpeet.

Raportti tuo esille myös sen, kuinka suuret laatuerot eri sairaaloiden ja alueiden välillä on.  Raportin mukaan jopa 88 prosenttia haastatelluista on tuonut esille, että haluaisivat valita hoitopaikan laadun perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta saada valintojen tekemiseen tarvittavia tietoja. Nyt valinnat tehdään lähinnä sijainnin mukaan.

Ruotsissa, Britanniassa ja Hollannissa tällainen arvoperusteinen terveydenhuolto on olemassa. Suomen tulisi raportinkin mukaan ottaa mallia Ruotsista. On selvää, että ihmiset haluavat parasta mahdollista hoitoa. Kun on mahdollista valita hoitopaikka, olisi myös oltava mahdollisuus valita parasta hoitoa.

Tarkastellaanpa hetki vielä maamme varhaiskasvatuksen laatua. Sielläkin tehdään hoitotyötä. Eri kunnissa ja saman kunnan sisällä eri päiväkodeissa on suuria eroja toiminnoissa ja käytänteissä. Väitän, että maamme lapset eivät saa tasalaatuisesti varhaiskasvatusta. Tätä tulee kehittää, maamme lasten ja perheiden vuoksi.

Vuoropäiväkodit ovat oma maailmansa. Päiväkodit ovat auki lasten vanhempien työaikojen mukaan, yötä päivää. Hoitajien ja lastentarhanopettajien työajat määrätytyvät vanhempien työaikojen mukaan eli päiväkodeissa ollaan silloin töissä, kun lapset ovat hoidossa. Hoitohenkilöstö joustaa paljon omissa työajoissa. Vuorohoidossa on paljon erilaisia asioita, joihin tarvittaisiin omaa lainsäädöntöä. Ne säädökset mitkä sopivat päiväaikaan auki oleville päiväkodeille, ei välttämättä sovi ympärivuorokauden auki oleville päiväkodeille. Toivottavasti tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota.

Hoitoalalla, niin sairaaloissa, terveyskeskuksissa kuin päiväkodeissakin työn laadulla on merkittävät seuraamukset. Työ vaatii vahvaa ammattitaitoa ja jatkuvaa koulutusta. Palkkaus ei valitettavasti ole työn vaativuuden tasolla. Toivon,  että tätä tilannetta ei ainakaan heikennetä.  Vuorotyökorvauksiin eikä palkkoihin tule tehdä heikennyksiä.