Terveyskeskusmaksut pois

Kuopio tahtoo kovasti tulevina vuosina kasvaa ja uudistua. Suunnitteilla on valtavia investointeja ja hankkeita. Jos suunnitelmat toteutuvat, tulee Kuopio muuttumaan tulevina vuosina paljon. Hyvä on toki kehittyä ja mennä eteenpäin. Mutta onko tulevaisuuden Kuopiossa tilaa vähäosaisille, pienituloisille, heille joilla ei ole koulutusta, työtä eikä toimeentuloa? Pidetäänkö myös heistä huolta uudistuvassa hienossa Kuopiossa?

Kuopion tulee kaiken kehittämisen ohella huolehtia myös kuntamme vähäosaisista ja vähävaraisista  ihmisistä. Kuopion tulee tehdä päätöksiä, jotka edesauttavat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vähentävät eriarvoisuutta.

Sosiaali -ja terveysministeriön mukaan kuilu hyvinvoinnin  ja pahoinvoinnin välillä on maassamme lisääntynyt. Vaikka suomalaisten hyvinvointi  ja terveys ovat jatkuvasti kohentuneet, ovat eri sosiaaliryhmien väliset hyvinvointi -ja terveyserot pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle kansalaiselle riittävät sosiaali -ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Kelan tutkimusosaston selvityksessä sosiaali -ja terveyspalveluiden järjestämisestä  tuodaan esille, että pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palveluista ja lääkkeistä maksamien omavastuiden pienentäminen voi olla rahoitusjärjestelmän tehokkain keino vähentää terveyteen liitttyviä eroja ja eriarvoisuutta.

Esimerkiksi terveyskeskusmaksut ja lääkekustannusten omavastuut ovat  kaikista raskaimpia  pienituloisille kansalaisille jotka eivät ole esimerkiksi työterveyshuollon piirissä. Terveyskeskusmaksut muodostavat usein esteen vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle.

Jätin Kuopion kaupunginvaltuustossa 20.11.2017 valtuustoaloitteen  terveyskeskusmaksun poistamiseksi Kuopiossa vuonna 2018. Olen sitä mieltä, että  Kuopion kaupungin tulee antaa tämä tärkeä lahja kuntamme vähävaraisille.

Ihmisten tulee saada hoitoa varallisuudesta riippumatta. Kun hoitoon hakeudutaan ajoissa, voidaan estää sairauksien paheneminen ja vähentää merkittävästi inhimillistä kärsimystä. Taloudellisestikin se on kannattavaa. On järkevää hoitaa ihmisiä ajoissa, ennenkuin sairaudet pahenevat. Lisääntyvät erikoissairaanhoitokulut eivät taloutta paranna. On siis kaikkien etu, että ihmiset saavat ajoissa hoitoa. Terveyskeskusmaksut eivät ole merkittävä tulolähde kaupungille. Vuonna 2016 terveyskeskusmaksut olivat  0.9 % kaupungin tuloista.

Mainitsen tässä kohtaa esimerkkinä, että Helsinki luopui terveyskeskusmaksusta vuonna 2013.

Sosiaali -ja terveydenhuollon asiakasmaksuja päätyy paljon ulosottoon. Vuonna 2016 ulosottoon päätyi lähes 400 000 sosiaali -ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Määrä on  20 % suurempi kuin vuonna 2015. Terveyskeskusmaksuja ulosotossa oli  vuonna 2016 lähes 70 000. Yksityinen perintäbisnes porskuttaa ja tekee tiliä ihmisten sairauksilla ja pienituloisuudella. Ei hyvä.  Kuntien tulisi luopua yksityisten perintäfirmojen käytöstä.

Tahdon olla kehittämässä yhteiskuntaamme  tasa-arvoisemmaksi. Olen siksi lähtenyt mukaan politiikkaan.  Tiedän, että tietyillä tahoilla tätä lukiessa kiehahtaa. Nähdään punaista. Tai siis sinistä. Mutta ei kannata repiä pelihousuja. En unelmoi täydellisestä tasa-arvosta. Se on mahdotonta tässä maailmassa.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

  • Eino J. (maallikkona)

    Hyvä aloite, kannatan.
    Ilmainen kunnanlääkäri ja sosiaaliturva vakuutus sisältyivät jo Väinö Tannerin vuonna 1927 istuneen sosialidemokraattien vähemmistöhallituksen ohjelmaan.

    Pakollinen vakuutus sai odottaa lähes 40 vuotta, joten kuinka käynee sote:ssa näiden klinikkamaksujen.

Kommentointi on suljettu.