Heinätöihin marraskuussa

Metsänviljelyyn sijoitetaan eteläisen Suomen rehevillä kasvupaikoilla yli tuhat euroa hehtaarille. Moni metsänomistaja huokaisee työn jälkeen ja antaa puuston jatkaa kasvuaan. Pohjois-Savon metsien pinta-alasta kuitenkin lähes neljä viidesosaa on niin viljavia kasvupaikkoja, että ainakin osa uudistusalasta tarvitsisi heinäämistä viljelyn jälkeisinä vuosina. Metrinen tuuhea heinikko, horsmikko tai vatukko tukahduttaa osan kasvuun lähteneistä taimista.
Talvi on jo antanut merkkejä tulostaan. Nyt on kuitenkin erinomainen vuodenaika tehdä heinääminen. Taimet erottuvat lakastuvan heinän seasta ja heinäkasvillisuus on jo pehminnyt kauan sitten päättyneen kasvukauden jälkeisinä viikkoina.
Kuivanut kastikka, horsmanvarsikko ja muu heinäkasvillisuus kaatuu helposti syksyllä taimenpäälle. Tuhoa täydentää ennemmin tai myöhemmin maahan satava lumi, joka painaa jo heinäkasvillisuuden alle jääneen taimen maata vasten.
Jos heinäämistä ei ennätä tehdä vielä keväälläkään, niin taimen päivät alkavat olla luetut. Siellä on ja pysyy!
Taimikonhoitoon sijoitettu euro poikii kolmanneksen tuoton. Nyt on hyvä aika mennä heinätöihin taimikoihin.
Markku Remes
Kirjoittaja on savolainen metsänhoitaja, joka hoitaa mielellään vapaa-ajallaankin metsiä. Päätyönään hän toimii metsänhoidon johtavana asiantuntijana Suomen metsäkeskuksessa.