Tykkylumien jälkeen

Kevääseen kallistuva talvi jää monille Pohjois-Savon haja-asutusalueen asukkaille mieleen erityisesti sähkönjakelun häiriöistä.  Toistuvat kynttiläillalliset jäähtyvässä asunnossa, vesijohtojen jäätymistä odotellessa,  eivät ole olleet romanttisia parisuhdetta vahvistavia hetkiä. Pahimmillaan sähkökatkokset kestivät yli kolme vuorokautta: Pelastuslaitos joutui jopa evakuoimaan vanhuksia.
IMG_1988Tykkylumi  on jokavuotinen vieras alueilla, joissa maa kohoaa 250 metriin merenpinnasta. Joulu-tammikuun poikkeukselliset säät kerryttivät tykkyä kuitenkin koko maakunnan alueelle.
Tykkylumi runteli myös Nilakan ympäryskuntien metsiä. Erityisesti vastaharvennetut nuoret metsät ja riukuvaiheessa olevat koivikot taipuivat kaarella ja rapsahtelivat poikki tykkylumen painosta. Roudattomassa maassa puita kaatui myös juurineen. Metsiin ei alustavien tietojen mukaan tullut juurikaan yhtenäisiä alueita, jotka edellyttäisivät uudistamista. Hajallaan olevaa kuitu- ja energiapuuta on kuitenkin Pielaveden ja Keiteleen alueella lumimassojen jäljiltä tuhansia kuutiometrejä. Ne jäävät pääosin maatumaan metsiin. Hyönteistuhoriski ei kuitenkaan ole kovin suuri lumen pirstomissa rungoissa, koska vaurioitunutta järeää havupuuta on suhteellisen vähän.
Metsänomistajan kannattaa kuitenkin käydä arvioimassa metsissä aiheutuneet tuhot. Jos uudistamista edellyttävää aluetta on yhteensä puoli hehtaaria, voidaan uudistamiseen saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea. Puoli hehtaaria voi koostua useammasta vähintään kymmenen aarin osasta. Vahinkoarvio on luonnollisesti tehtävä myös vakuutusyhtiöltä tehtävään korvaushakemukseen.
Samalla kannattaa arvioida metsän kokonaistilanne: löytyisikö tilalta muita vajaatuottoisia alueita tai ennestään puuttomia alueita, jotka haluaisit metsittää. Nyt on vielä jonkin aikaa mahdollista tehdä valtion tuella. Nykyinen Kemera-laki on voimassa enää kesäkuun loppuun. Uuden Kemera-lain mukaan tukea metsänviljelyyn ei enää saa. Rahoitushakemuksen jättämistä ei kannata enää koviin kauan harkita, sillä hakemuksen on oltava perillä Metsäkeskuksessa jo 17.4.2015.
Kirjoittaja on savolainen metsänhoitaja, joka hoitaa mielellään vapaa-ajallaankin metsiä. Päätyönään hän toimii Suomen metsäkeskuksen edistämispalvelujen päällikkönä Pohjois-Savossa.