Kolme näkökulmaa tasa-arvoon!

Maanantaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth on ainoa nainen, jolla on virallinen liputuspäivä. Liputusta suositellaan myös 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Toivottavasti Miina Sillanpää saa mahdollisimman pian virallisen liputuspäivän. Tasa-arvo on moninainen asia. Se on lähellä myös yhdenvertaisuus -käsitettä. Käsitteiden välillä on eroa, mutta molemmissa korostuvat samanarvoisuus ja samat ihmisoikeudet. […]

Lue lisää

Aivot ovat tärkein elimemme – Muista huolehtia niiden hyvinvoinnista!

Neurologiset vammaisjärjestöt viettävät Aivoviikkoa perinteisesti viikolla 11, tänä vuonna 12. – 18.3. Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. Muistiliitto on yhtenä neurologisena vammaisjärjestönä osallistunut vuosittain aivoviikon järjestämiseen, sillä aivoterveyden edistäminen on liiton strategiassa yksi keskeinen painopistealue. Viikon aikana muistutetaan, että aivoterveydestä huolehtiminen on elämänmittainen asia. Kun aivojen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtii, riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin […]

Lue lisää

Varhaiskasvatus on tasa-arvon peruspilari

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin opposition yhteisen välikysymyksen pohjalta koulutuksen tasa-arvosta. Nyt kuluvalla viikolla lähetekeskusteluun tulee lapsiasiavaltuutetun kertomus. Molemmissa keskusteluissa tärkeä teema on varhaiskasvatus. Varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi parhaista tulevaisuuden investoinneista, joita voimme tehdä. Varhaiskasvatus edistää kielen ja kognitiivisten taitojen kehitystä sekä parantaa kouluvalmiutta ja myöhempää menestystä koulupolulla. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia myös lasten sosioemotionaalisten taitojen […]

Lue lisää

Tutkimusnäyttö käyttöön!

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on tällä hetkellä monia vakavia huolenaiheita. Yksi keskeinen on alkuperäisten tavoitteiden unohtaminen. Maakuntauudistus ja valinnanvapaus ovat tulleet tärkeimmiksi teemoiksi. Kumpikaan ei kuitenkaan ratkaise niitä alkuperäisiä ongelmia, joiden takia uudistusta lähdettiin tekemään. Sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä rakenteiden että sisältöjen kehittämistä hoito- ja palvelukokonaisuuksissa. Eräs keskeinen kehittämiskohde sosiaali- ja terveydenhuollossa on […]

Lue lisää

Hoidon laatu ja hoitajien jaksaminen unohtuneet

ERTO, Super ja Tehy ovat nostaneet toistuvasti esille suurten sote-alan toimijoiden säästöpäätöksistä aiheutuvat hoidon laadun heikkenemisen ja työntekijöiden työehtojen heikentämisen. Kyseisten palkansaajajärjestöjen jäsenkyselyissä ja luottamushenkilöille tulleissa yhteydenotoissa tulee esille aivan samat ongelmat, joista minullekin toistuvasti kerrotaan. Henkilöstömitoitukset ovat riittämättömiä jopa potilaan perustarpeiden hoitamiseen. Jatkuvan kiireen vuoksi lääkkeiden jakelussa esiintyy ongelmia eikä kuntouttavaan toimintaan ole aikaa […]

Lue lisää

Työstä ja työllisyydestä

Eduskunnassa olen ollut sekä edellisellä että tällä kaudella työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Se on ollut näköalapaikka keskusteluun työllisyyden ja työttömyyden hoitamisesta. Maailmantalouden lama, joka pitkittyi Suomessa, aiheutti viime kaudella työttömyyden voimakkaan ja nopean kasvun. Nyt laman mentyä ohi työllisyys on onneksi lähtenyt paranemaan. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työllisyystilanne ovat kuitenkin edelleen huolestuttavia. Nykyisen hallituksen aikana keskustelun […]

Lue lisää

Vammaiset ja vanhukset ansaitsevat hyvän elämän

Viime hallituskaudella valmistui vanhuspalvelulaki, jolta odotin ja toivoin paljon. Valitettavasti lain henkeä ei ole lähdetty riittävästi noudattamaan. Monin paikoin ikäihmisten asumisen, hoidon ja hoivan tilanne on viime vuosina jopa huonontunut. Laki korostaa laitoshoidon purkamista ja sitä, että ikäihmisten on voitava asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Olen samaa mieltä laitoshoidon vähentämisen tarpeellisuudesta. Olen kuitenkin eri mieltä […]

Lue lisää

Tulevaisuusvaliokunta ennakoi tulevaisuutta – Miten ja miksi?

Tulevaisuusvaliokunta poikkeaa muista eduskunnan valiokunnista siinä, ettei se valmistele lakiesityksiä. Tehtävämme on ennakoida tulevaisuutta. Annamme lakiesityksiin pyydettäessä lausuntoja ja esimerkiksi talousarviokäsittelyssä tuomme aina näkökulmamme esille. Tulevaisuusvaliokunnan työn tarkoitus ja tavoite on erilainen kuin muilla valiokunnilla. Meidän tehtävä on pyrkiä katsomaan tulevaisuutta noin 5 -15 vuoden perspektiivillä ja laatia sekä myönteisiä että kielteisiä tulevaisuuden skenaarioita. Emme […]

Lue lisää

Miten varmistetaan vaikuttavuus ja eettisyys sosiaali- ja terveystoimessa?

Olin viime viikolla ”Näyttöön perustuva toiminta – Tarpeesta tuloksiin” -kirjan julkistamistilaisuudessa. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama kirja on ajankohtainen tuki sosiaali- ja terveystoimessa toimiville näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi. Ensitutustuminen kirjaan sai minut pohtimaan seuraavia asioita: 1. Tämän päivän sanoja ovat valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus. Molempia käytetään liian kapea-alaisesti tarkoittamaan lähinnä sitä, voiko kansalainen […]

Lue lisää

Oikeat keinot käyttöön!

En usko kenenkään vastustavan sitä, että pitkäaikaistyöttömiä autetaan ja ohjataan takaisin työelämään. Tätä haluavat työttömät itsekin. Olen ohjausryhmän puheenjohtajana mukana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllistämishankkeessa, jossa toimii myös työttömien asiakasraati. Olen oppinut raatilaisilta paljon ja hallituksenkin kannattaisi kuunnella enemmän työttömien ajatuksia siitä, mikä auttaisi heitä parhaiten takaisin työelämään. Olen lisäksi käynyt tutustumassa Joensuun Nuorisoverstaan toimintaan, jossa mietitään […]

Lue lisää

Kaksi erilaista todellisuutta Suomesta!

Sain ennen joulua viestin muutaman vuoden eläkkeellä olleelta mieheltä. Hän kritisoi kirjoitustani, jonka mukaan Suomessa on ikäihmisiä, jotka joutuvat valitsemaan, ostavatko ruokaa tai lääkkeitä, kun rahat eivät riitä molempiin. Hän oli sitä mieltä, ettei tämä pidä paikkaansa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole näin vakavaa köyhyyttä. Kävin useamman viestin verran keskustelua hänen kanssaan ja esitin muun […]

Lue lisää

Kahta vain mä toivoisin…

Pimeän syksyn jälkeen olemme siirtymässä joulun kautta uuteen vuoteen. Tämä on vuoden viimeinen blogini ja haluan kiittää lukijoitani kuluneesta vuodesta kolmella runolla. Minulla on ollut tapana jo vuosikymmenet kuljettaa mukanani itseäni puhuttelevia laulun sanoja ja/tai runoja. Jotkut tekstit vaihtuvat nopeasti, jotkut ovat seuranneet minua joskus jopa vuosia. Uskon elinikäiseen oppimiseen. Minulle se on myös itseeni […]

Lue lisää

Muistisairaan kohtaamisessa ja auttamisessa tarvitaan ammattitaitoa ja osaamista!

Surukseni on viime viikkojen aikana mediassa ollut kirjoituksia, jotka luovat mielikuvan, että muistisairauteen liittyy automaattisesti aggressiivisuus. Tällaiset kirjoitukset ja mielipiteet kertovat siitä, ettei yhteiskunnassamme ole riittävästi tietoa ja ymmärrystä muistisairauksista ja muistisairaiden kohtaamisesta. Olen huomannut, että jopa ammattihenkilöillä on paljon puutteita tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa eikä ammatillinen koulutus edelleenkään anna valmiuksia kohdata muistisairaita. Liian usein […]

Lue lisää

Hyvää syntymäpäivää Suomi!

Tällä viikolla vietämme suurta juhlaa Suomen täyttäessä 100 vuotta. Suomi on rakennettu kovalla työllä. Jokainen sukupolvi on halunnut antaa seuraavalle paremmat elämän edellytykset kuin itse on saanut. Vaikeuksista huolimatta maassamme on ollut hyvä elää. Olemme sitkeä ja sisukas kansa. Kansallinen yhteenkuuluvuus ja usko tulevaisuuteen ovat niitä voimia, joiden avulla Suomi on ponnistellut läpi vaikeiden aikojen […]

Lue lisää

Omaishoitajien tilanne on tukala – onko edes toivoa paremmasta näkyvissä?

Tällä viikolla vietetään omaishoitajien viikkoa, jonka teemana on Yhdessä omaishoidon puolesta. Suomessa on tällä hetkellä 44 000 sopimusomaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukena taloudellista tukea, säännölliset vapaapäivät ja tukipalveluita. Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, mutta eivät näitä palveluita saa. Omaishoitajien tilanne on huono huolimatta […]

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys tunnistetaan, mutta….

Viime viikolla järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) jo perinteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät. Olin mukana paneelissa keskustelemassa, mikä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen nykytila ja tulevaisuus kunnissa ja maakunnissa. Keskustelun taustamateriaalina oli Kuntajohdon tiedonkeruu 2017 -kyselyn tulokset. Keskeinen tulos kyselyssä oli, että kunnissa ja maakunnissa ollaan hyvin eri vaiheissa. Kaikissa kunnissa ei edelleenkään […]

Lue lisää

Sanat vaikuttamisen välineenä muistityössä!

Muistiliiton tämän vuoden teemana on muistisairauden monet kasvot, jolla halutaan korostaa jokaisen sairastuneen, omaisen ja perheen yksilöllistä elämäntarinaa. Jokainen meistä kokee sairauden tai omaisena olemisen omalla tavallaan, jonka vuoksi myös avun ja tuen tulee olla yksilöllistä. Yksi asia on kuitenkin yhteinen: ihmisarvon kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Elämäntarina on aina arvokas eikä muistisairaus tee sitä vähemmän arvokasta, […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin panostaminen on vaikuttava tulevaisuusinvestointi – Mutta miten hallitus toimii?

Köyhyys koskettaa Suomessa yli 100 000 lasta eli yli kymmentä prosenttia kaikista lapsista. Lapsen elämässä köyhyys ei ole vain vähävaraisuutta – se on ulkopuolisuutta ja herkästi periytyvää huono-osaisuuden kierrettä. Köyhyyden kokemuksilla on vahingolliset vaikutukset lapsen tunne-elämän kehitykselle ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden puutteen ja leimautumisen pelon takia. Selvitysten mukaan köyhien perheiden lapsia esimerkiksi kiusataan koulussa enemmän. Suurin […]

Lue lisää

Voiko yhteiskunnallinen keskustelu olla toinen toisiltaan oppimista?

Olen tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana mukana Sitran Erätauon kehittäjäryhmässä. Ryhmän tarkoitus on luoda yhteiskunnallisen keskustelun malli, jonka avulla vahvistetaan ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden kytkeytymisestä päätöksentekoon. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jolla saadaan mukaan varsinkin ne, jotka eivät yleensä osallistu tämän kaltaisiin tilaisuuksiin sekä ne, jotka eivät koe yhteiskunnallista keskustelua luontevaksi. Kehittämistoiminnan taustalla […]

Lue lisää

Sote lähti lausuntokierrokselle

Viime viikolla hallituspuolueet päättivät lähettää uusimman sote-lakiesityksensä lausuntokierrokselle. Toivottavasti tämä on aito alueiden ja asiantuntijoiden kuuleminen. Edellinen oli siinä mielessä turha, että hallitus lakaisi lähes kaikki asiantuntijoiden mielipiteet suoraan roskakoriin. Onneksi perustuslakivaliokunta oli riittävän tarkkana ja lähetti perustuslainvastaisen lakiesityksen uudelleen valmisteluun. Tämän jatkovalmistelun aikana keskustan ja kokoomuksen välit ovat kiristyneet, koska kokoomukselle on tärkeintä saada […]

Lue lisää

Sisäilmaongelmista sairastuneiden tilanne edelleen huono!

Viime viikolla Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (TUTKAS), Eduskunnan sisäilmatyöryhmä sekä Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä järjestivät tilaisuuden, jonka otsikkona oli Sisäilma sairastuttaa – totta vai tarua? Niin alustajina toimineet asiantuntijat kuin paikalla olleet kokemusasiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että sisäilma voi todella sairastuttaa ja että asian inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset ovat valtaisat. Osallistuin Eduskunnan terveyden […]

Lue lisää