Farmaseutti Reijonen kirjoittaa: Se toisenlainen, realistinen SOTE

 

Hallitus kaatui, SOTE repesi. Entä jatko?

Minulle mieleinen SOTE olisi toisenlainen.  Väittäisin, että se olisi potilasystävällisempi ja kustannustehokkaampi. Siinä vältettäisiin turhaa byrokratiaa.

En puhu nyt uudistuksesta, kuten tähän asti on tehty. Puhun parannusehdotuksesta tai korjauksesta.

Maakuntauudistuksen unohtaisin kokonaan. Siinä kallis hallinto vain tuntuisi kasvavan. Tulisi uusia luottamustehtäviä, ehkä kokopäiväisiäkin. Kukaan ei edes ole tuntunut laskeneen hallinnon kulujen hintaa.

Valtion tulisi ohjata, että olisi vain yksi tietojärjestelmä. Vain yksi. Samassa olisivat kaikki terveydenhuollon tiedot. Tämä parantaisi potilasturvallisuutta. Nyt niitä on satoja ja järjestelmät eivät keskustele keskenään. Ajantasaiset lääkitys-, rokotus- ja koetulostiedot ovat mikä missäkin. Eivätkä eri lääkärit eri terveydenhuollon yksiköissä välttämättä edes näe niitä.

Perusterveydenhoitoon lisää euroja. On turhaa ruuhkauttaa erikoissairaanhoidon puolta sellaisilla asioilla, jotka onnistuvat hyvin terveysasemilla. Esimerkkinä voisi olla diabeteshoitajien lisääminen terveysasemille.

On ollut harmillista, että maakunnan kunnista on vähennetty vuodeosastoja melko paljon. Kuitenkin näitäkin paikkoja tarvitaan. Nyt tilanne on se, että potilas joutuu joskus kauaksikin omasta kunnastaan. Joka vaalien alla tunnutaan puhuvan  vanhustenhoidon muuttorumbasta, mutta onko mikään muuttunut.

Potilaalle olisi helpompaa, jos vuoden alussa kerrytettävät omavastuut yhdistettäisiin. Tuntuu epäoikeudenmukaiselle, että jos terveydenhuollon kulut ovat isot, niin pitää montaa erilaista kattosummaa kerryttää. Lääke-, terveydenhuollon- ja kyytikustannuksien omavastuut pitäisi olla samassa.

Miksi aina vuoden alku ratkaisee kattosummissa kalenterivuosittain? Eikö se voisi olla siten, että se olisi voimassa aina tietyn ajan täyttymisen jälkeen. Silloin se olisi oikeudenmukaisempaa.

Apteekkien roolia terveydenhuollossa korostaisin, sillä ne ovat lähellä asiakasta.

Laittomasti maassamme olevien terveydenhuollon kustannukset eivät kuulu Suomelle.

Nyt sotessa yritettiin ikään kuin niellä liian kuumaa keittoa ja kuitenkin jouduttiin se kuumuuden takia sylkäisemään pois.

Realismia tarvitaan.

Minna Reijonen, farmaseutti,

perussuomalaisten kansanedustajaehdokas