Koulutusta ei saa keskittää vain kasvukeskuksiin

Olen huolissani aikeista muuttaa ammatillisen koulutuksen tutkintojen hintoja. Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitustasoa ei olla muuttamassa, mutta eri tutkintojen hintoja muutetaan voimakkaasti. Tutkinnot on hinnoiteltu asteikolla 1-5 eri kustannusryhmiin. Nyt esimerkiksi hevostalouden ja maatalouden ammattitutkinnot siirtyvät kustannusryhmästä 3 kustannusryhmään 2.  Näillä aloilla verrattuna moniin muihin aloihin kustannuksia nostavat korkeammaksi koulutukseen tarvittavat opetusmaatilat ja metsätyökoneet. Tämä tarkoittaa – 26 % hinnanmuutosta ja se on paljon.

 

Uhanalaiset koulutusalat

 

Ylä-Savon ammattiopiston koulutetaan hevostalouden (Hingunniemi) ja maatalouden (Peltoniemi/Pemo) ammattilaisia. Näiden alojen opiskelijoista merkittävä osa on aikuisia ja suoritettavat tutkinnot ovat ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Uudet rahoitustasot kohdentavat koulutusta perustutkintoihin, joissa opiskelee paljon nuoria ja myös keskittää koulutusta enemmän kasvukeskuksiin.

 

Onko menossa koulutuksen alasajo Pohjois-Savossa

 

Rahoitusjärjestelmän muutos uhkaa luonnonvara-alojen (maatalous ja hevostalous) ja maanrakennuksen ja logistiikan koulutuksen toteutuksen Pohjois-Savossa. Lyhyellä aikavälillä tämä tarkoittaa investointien perumista ja opetushenkilöstöön kohdistuvia lomautuksia tai irtisanomisia. Pidemmällä aikavälillä rahoitustason pysyvä leikkaus voi tarkoittaa yhden tai useamman alan lopettamisia Pohjois-Savosta sekä yhden tai useamman opetustoimipisteen sulkemista. Pahimmassa tapauksessa maa- ja hevostalouden koulutusohjelmia joudutaan kokonaan lopettamaan Pohjois-Savossa.

 

Näiden tärkeiden alojen koulutusta ei saa rahoitusmuutoksilla ajaa alas. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, miten hallitus aikoo varmistaa, että maa- ja hevostalouden alojen koulutus turvataan Ylä- ja Pohjois-Savossa.

 

Vaikuttaako oppivelvollisuusiän muutos rahoitusperusteiden muutokseen

Johtuuko tämä muutos oppivelvollisuuden ulottamisesta 18 ikävuoteen? Maksaako ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestävät oppilaitokset tämän koulupakon, koska rahaa ei riitä kaikille. Kaikki koulutus on tärkeää. On tärkeää, että perustutkinnon aloituspaikkoja on riittävästi, mutta tarvitsemme myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneita ammattilaisia näille tärkeille aloille.