Kuopion perussuomalaiset nollalinjalla

Kuopiossa on keskusteltu kovasti valtuustoryhmien rahallisesta tukemisesta.

Kuopiossa perussuomalaiset ovat olleet luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten  ja valtuustoryhmien rahallisen tukemisen suhteen nollalinjalla. Vastustimme molempia hallituksessa ja valtuustossa. Jo budjetin käsittelyssä olisimme poistaneet kokonaan varauksen luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistukseen ja varauksen valtuustoryhmien tukemiseen.

Tänään kaupunginhallituksen kokouksessa käsittelimme valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteita ja toimintamallia. Esityksenä oli, että hallitus esittää osayhteisvaltuustolle seitsemän kohtaa sisältävän esityksen.

Tuen suuruudesta esitettiin maksettavaksi vuosittain  kuntavaalien tuloksen perusteella muodostetuille valtuustoryhmille 2000 euroa ryhmää kohti. Lisäksi 1000 euroa valtuutettua kohti. Rahaa voitaisiin käyttää esim. valtuustoryhmien sisäiseen toimintaan. Laskutus tapahtuisi kuittien mukaan.

Tein hallituksen kokouksessa muutosesityksen. Esitin, että päätösesitys hylätään ja valtuustoryhmien toimintaa ei tueta rahallisesti. Esitystäni ei kannatettu, joten se raukesi.

Muutosesitykset tekivät myös Harri Auvinen (vihr.) ja Erkki Virtanen (vas.), mutta nekin raukesivat, koska niitä ei kannatettu.

Jätin asiasta eriävän mielipiteen kokouksessa.

Näin tiukkana aikana korotukset ja rahallinen valtuustoryhmien tukeminen eivät tunnu kunnan rahoittamana oikealle. Ja kerätäänhän luottamuspalkkioista puolueveroa, joilla voidaan rahoittaa valtuustoryhmien toiminnan tukemista. Tähänkin asti puolueet näyttävät pystyvän olemaan kansan parissa ilman,  että kunta osallistuu kustannuksiin.

Alkuperäinen esitys hyväksyttiin esitettäväksi osayhteisvaltuustolle. Osayhteisvaltuusto tekee lopullisen päätöksen ajallaan.