Miksi suomalaiset eivät osaisi käyttää suojuksia?

THL suosittelee suu-nenäsuojusten käyttöä terveydenhuollon ammattilaisille, sairastuneiden lähikontakteille ja julkisilla paikoilla liikkuville oireisille henkilöille. THL:n mukaan muut eivät todennäköisesti hyödy suojien käytöstä.

 

Tämä on aika erikoinen ohje, ottaen huomioon sen, että myös oireettomat levittävät virusta.

 

Viruksen on todettu leviävän jo ennen oireiden tulemista ja uusimpien tietojen mukaan myös oireiden hävittyä. Kevyemmät suojat eivät välttämättä estä henkilöä saamasta tartuntaa, mutta yleensä estävät viruksen kantajaa levittämästä virusta muihin.

 

Tartuntaketjut eivät ole enää selvillä, joten joukossamme liikkuu henkilöitä, jotka oireettomana ja tietämättään kantavat virusta. Emmekö siis saisi suojien käytöllä viruksen leviämistä tältä osin katkaistua.

 

Miksi suomalaiset eivät osaisi käyttää suojuksia?

 

Ohjeet hengityssuojaimien käytöstä vaihtelevat Suomessa ja maailmalla paljon. Jossain maissa kehotetaan käyttämään suojaimia ja joissain taas ei. Yleispäteviä ohjeistuksia ei ole. Julkisuuteen tulleissa tiedoissa viranomaistahot eivät ole suositelleet suojaimien käyttöä kansalaisille, koska niitä ei osata käyttää oikein.

 

Kansalaisille on jo opetettu käsienpesua ja oikein yskimistä, miksi suojainten oikeaa käyttöä ei voida opettaa.

 

Tein tästä kirjallisen kysymyksen ministerille, miten ja milloin hallitus on aikonut ohjeistaa tai pyytää jotain tahoa ohjeistamaan kansalaisia käyttämään suu-nenäsuojaimia siten, että siitä on käyttäjilleen ja heidän läheisilleen eniten hyötyä.