Onko Suomen huoltovarmuusvarasto riittävä?

Koronakriisi koskettaa maamme huoltovarmuutta ja varmuusvarastoja niin hoitotarvikkeiden kuin esimerkiksi elintarvikkeiden osalta. Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteessa. Ilman huoltovarmuusvarastoja mm. terveydenhoito ja elintarvikkeiden saanti voi vaikeutua kriisin aikana.

 

Omavaraisuus

 

Suomen omavaraisuuden tulee kiinnittää jatkossa entistäkin enemmän huomiota. EU ja kansainväliset yhteisöt ovat osoittaneet koronakriisin aikana sen, että jokainen valtio on käytännössä omillaan. Sen vuoksi omavaraisuutemme tason pitää olla hyvä.

 

Koronakriisillä on iso ja huolestuttava vaikutus myös maatalouteen.

 

Jos meillä ei ole riittävästi omaa ruuantuotantoa, elintarvikkeisen saanti kriisien aikana ja huoltovarmuusvarastojen täydentäminen voi vaarantua. Jossain on nostettu jo esille mahdollinen elintarvikepula.

 

Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, kuinka hallitus aikoo varmistaa Suomen varmuusvarastot ruoan ja muiden välttämättömien tarvikkeiden osalta ja tullaanko varaston määriä nostamaan.