Suomessa pitäisi olla käytössä vain yksi potilastietojärjestelmä

Yhteen järjestelmään siirtyminen vie aikaa, eikä se ole toteutettavissa nopealla aikataululla. Minimivaatimus olisi, että nykyiset potilastietojärjestelmät vähintään ”keskustelisivat” keskenään.

 

Jopa satoja potilastietojärjestelmiä

 

Suomessa on terveydenhuollossa käytössä kymmeniä, jopa satoja eri järjestelmiä tiedon tallentamiseen. Eri järjestelmät eivät aina keskustele keskenään, joten tieto ei automaattisesti kulje toisesta yksiköstä toiseen.  Tämä muodostaa ongelman esimerkiksi silloin, jos asiakas käy eri sairaanhoitopiirin alueen vastaanotolla. Tieto ei myöskään kulje automaattisesti terveyskeskusten tai sairaaloiden välillä.

 

Kun tieto ei kulje, niin lääkitystiedot tai koetulokset eivät aina ole ajan tasalla. Edes saman sairaalan sisälläkään tieto ei kulje automaattisesti eri osastojen välillä.

 

Potilasturvallisuus vaarassa

 

Tiedon siirtymisen hankaluuksista voi tulla terveydenhoitohenkilöstölle ylimääräistä työtä. Jos koetulokset eivät ole ajan tasalla, saatetaan eri toimipisteessä tehdä samoja kokeita uudestaan. Tämä tarkoittaa aina ylimääräisiä kuluja. Potilaalle voi myös aiheutua terveydellistä haittaa, esimerkiksi tilanteessa, jos hän joutuu äkillisesti sairaalaan toisella paikkakunnalla ja ei pysty itse kertomaan esimerkiksi ajantasaisesta lääkityksestään. Lääkityskortit etteivät useinkaan ole ajan tasalla.

 

Moni olettaa, että lääkäri ja hoitohenkilökunta tietävät ajantasaiset potilastiedot, vaikka näin ei aina ole. Kuitenkin ajantasaisen tiedot ovat potilaan hoidon kannalta välttämättömiä.

 

Valtion tulisi ottaa kantaa potilastietojärjestelmiin

 

Monessa virastossa, kuten Kelalla ja verottajalla tiedonsiirto toimii vastaavasti hyvin. Kanta-tiedosto ei ole täysin kattava ja esimerkiksi ajantasaiset lääkityskortit eivät sinne automaattisesti päivity. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun tehdään lääkitysmuutoksia.

 

Käytännössä ohjeistusta valtion taholta ei ole ollut, että Suomessa olisi julkisella puolella vain yksi järjestelmä, joka toimisi kaikkialla tai useampi, joiden tulisi vastaavasti keskustella keskenään. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen.

Kommentit

  • Kalevi Salonen

    Soteen liittyy aivan liikaa monenlaisia järjettömyyksiä, jotka maksavat aivan turhaan. Tietojärjestelmät on yksi todella suuri heikkous eikä asiaan ole edes hallituksen sote-esityksessä tulossa oleellista parannusta. Poliitikot eivät yksinkertaisesti ymmärrä asioita. Kun sitten vielä puoluepoliittiset edut painavat heillä kansalaisten etua enemmän, ei ole ihme, ettei joko saada mitään aikaan tai sitten tulee sutta ja sekundaa kuten nykyinen sote-uudistusesitys.

    Ainoa järkevä vaihtoehto olisi luoda Suomeen valtakunnallinen terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä kuten olen Pelkistetyssä sotessa (googlaa) esittänyt. Vain sellaisen avulla päästäisiin tehokkaimpaan mahdolliseen terveydenhuoltoon ja jopa entistä edullisemmin.

Kommentointi on suljettu.