Vanhemmuus ja perheet vahvemmin huomioon

Lapsilisien ja perhevapaiden kehittäminen on tärkeää. Keinoja perheiden parempaan huomioimiseen toivotaan lisää. Toivoisin valtion panostavan enemmän jo esille tulleisiin ehdotuksiin. Perheiden hyvinvointi on merkittävä tekijä lasten tule-vaisuuteen peilaten.

On positiivista, että hallitus pohti lapsilisien asemaa. Hallitus päätti korottaa lapsilisiä, mutta vasta neljännestä lapsesta eteen-päin. Surullista siten näyttäisi olevan se, että tasapuolisuuden toteutuminen ei tunnu hallituksen esityksessä toimivan. Hallitus olisi voinut toimia oikeudenmukaisemmin.

Perussuomalaiset ehdottivat, että lapsilisiä tulisi korottaa jo ensimmäisestä lapsesta alkaen. Silloin siitä olisi hyötyä kaikille lapsiperheille. Perussuomalaisten ehdotuksen esityksen jälkeen hallitus on tuntunut tulleen lähemmäksi perussuomalaisten selkeää linjaa. Toivottavasti lapsilisiin saadaan korotuksia, jotka koskevat kaikkia lapsiperheitä.

Lapsilisien lisäksi lapsiperheitä koskettavat perhevapaa-asiat. Kevätpuolella on lupailtu tarkempaa tietoa mahdollisesta perhevapaauudistuksesta. Uudistuksen yksi tavoite on, että isät pitäisivät enemmän perhevapaita. Nyt on kaavailtu, että molemmilla vanhemmilla olisi kiintiö vapaisiin. Mietinnässä on, että molemmille vanhemmille tukisi tietty jakso vapaata.

Pienen osan vapaista perhe voisi ehkä sopia vanhempien kesken. Siis vain osan. Miksi näin? Miksi vain osan ajasta voisi vaihtaa? Miksei perhe saa kokonaan päättää tätä itse? Olisi paljon reilumpaa, jos perhe saisi itse päättää perhevapaiden jakamisesta. On kummallista, ellei hallitus anna jokaisen perheen tehdä itsenäistä päätöstä. Jokainen perhe on erilainen ja tilanteet perheissä vaihtelevat. Mielestäni perheillä tulisi olla oikeus itse valita. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että perheet saisivat itse päättää, kuinka vapaat vanhempien kesken jaetaan.

Hallitukselta odottaisi perheasioissa myös keskustelua eläkeasioihin. Työntekijän kuin yrittäjänkin perhearkea voisi helpottaa tieto siitä, että esimerkiksi äitiysvapaan osalta olisi nähtävissä hyötyä eläkekertymässä. Perheiden täytyy ajatella myös perheenjäsentensä tulevaisuuden näkymiä.

On monta asiaa, joilla voidaan vaikuttaa myönteisesti perhearkeen. Entä jos vanhempien tai äidin asemaa helpotettaisiin tuloverotuksessa? Sitäkin kannattaisi pohtia. Euroopan maissa löytyy erilaisia käytäntöjä lapsiperheiden osalta. Suomessa lapsilisien ja perhevapaiden kehittäminen on tärkeää.